Ημερομηνία22-09-2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ Π.Υ. ΚΑΙ ΤΑ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε εδώ τις πιστώσεις:Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων