Ημερομηνία21-09-2011
Προεδρικά Δίαταγματα 79 Σύσταση οργάνωση και λειτουργία επιτελικής μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 80 Ρύθμιση θεμάτων υγειονομικής υπηρεσίας αστυνομικού προσωπικούΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων