Ημερομηνία06-09-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΑΠΟ 1/10 /20101ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ( ΚΑΕ 432 ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣΔείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων