Ημερομηνία11-08-2011
Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του Ν 3996/ 2011 ( ΦΕΚ Α΄ 170 ) που αναφέρονται στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης.

.

          Σχετικά δημοσιεύματα:Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων