Ημερομηνία15-03-2011
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

.Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων