Ημερομηνία14-03-2011
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Υ. ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ.

.Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων