Ημερομηνία08-03-2011
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Διαβάστε εδώ το προσχέδιο της μελέτης:

                    Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων