Ημερομηνία28-02-2011
Η ΝΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΑΚΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ



Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων