Ημερομηνία19-06-2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΙΨΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Π.Κ & Π.Υ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η    Κ Ι Ν Η Σ Η   Π Υ Ρ Ο Β Ε Σ Τ Ω Ν
                                              Ε.Α.Κ.Π

Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώματος Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

Κιν.. 6976860551 (42533) - 6973353676 (40936)- 6973353064 (40769)- 6973552943 Ε mail:info@old.eakp.gr

.

ΠΑΤΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

  ΠΡΟΣ: Το Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

  Κοιν/ση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

     ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

   Συνάδελφοι του Δ.Σ της Ένωσής μας αν και έχετε ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στις Π.Υ. και τα Π.Κ. της περιφέρειας μας σχετικά με την έλλειψη καθαριότητας, σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι υστέρα από επικοινωνία με συναδέλφους μας σε Π.Υ & Π.Κ της περ/ρειας μας, εξακολουθεί να συνεχίζεται το φαινόμενο της μη ύπαρξης προσωπικού ή συνεργείων καθαριότητας, ενώ σε ορισμένα από τα Π.Κ. δεν έχει υπάρξει μέριμνα για καθαριότητα από την ημέρα λειτουργία τους !!!
   Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ούτε η στοιχειώδη καθαριότητα και έτσι οι εργαζόμενοι συνάδελφοι σε αυτά και κατ’ επέκταση τα μέλη των οικογενειών τους να είναι εκτεθειμένοι σε πληθώρα ασθενειών. Αν σκεφτεί κανείς ότι στους συγκεκριμένους χώρους επισκέπτονται και πολίτες τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο σο-βαρά. Επίσης πέραν του συνόλου των όλων καθηκόντων μας επωμιζόμαστε και την ευθύνη της καθαριότητας σε καθημερινή βάση χωρίς να είναι λίγες οι φορές εκείνες που συνάδελφοί μας προβαίνουν ακόμη και στην α-γορά προϊόντων καθαριότητας με προσωπικά τους έξοδα.
  Αποτελεί πλέον συνηθισμένο φαινόμενο και όχι υπερβολή, το γεγονός ότι στους χώρους συγκέντρωσης των υπαλλήλων και εξαιτίας της έλλειψης καθαριότητας-απολύμανσης συχνά κάνουν την εμφάνιση τους τρωκτικά ή άλλα ζωύφια. 

.
   Συνάδελφοι του Δ.Σ. λόγω της σοβαρότητας του θέματος και λόγω ότι:
• Η υγιεινή και ασφάλεια πρέπει να αποτελούν πρώτιστο στόχο μιας οργανωμένης και πολιτισμένης κοι-νωνίας και κυρίως για τους εργαζομένους σε επαγγέλματα όπως και το δικό μας ώστε να τους δίνεται η δυνατό-τητα να απολαύσουν έτσι μια μακρόχρονη, ποιοτική και παραγωγική ζωή.
• Στοιχειώδη και αυτονόητη υποχρέωση ενός συνδικαλιστικού οργάνου είναι να προβαίνει σε κάθε ενέρ-γεια προκειμένου να εξασφαλίσει για τους εργαζόμενους τις στοιχειώδης συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και όχι να συναγωνίζεται την αδιαφορία της πολιτείας.
• Η Ε.Α.Κ.Π. ήδη με την από 12 Ιουνίου 2008 έγγραφη παρέμβαση της προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα «Έλλειψη καθαριότητας σε Π.Υ & Π.Κ» έχει αναδείξει το ζήτημα και δημιούργησε την σχετική πίεση με αποτέλεσμα την εκταμίευση ορισμένων κονδυλίων που όμως δεν έφθασαν ούτε για τα χρωστούμενα προς τα συνεργεία καθαριότητας παρακαλούμε όπως:

Να συζητηθεί το αίτημα μας στο επόμενο Δ.Σ. της ένωσης και ενεργήσετε άμεσα και προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό την διαφύλαξη της υγείας των εργαζόμενων στο Π.Σ και των οικογενειών τους καθώς και του κύρους των εργαζομένων του Π.Σ.

Να μας ενημερώσετε τόσο εμάς όσο και τα μέλη εγγράφως για τις ενέργειες σας.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 σχετικό έγγραφο που κατέθεσε η Ε.Α.Κ.Π για το ζήτημα αυτό.

Για την Ε.Α.Κ.Π της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας

.
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΖΑΜΠΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

.

Κατεβάστε την ανακοίνωση στην κανονική της μορφή για τους πίνακες ανακοινώσεων: www.old.eakp.gr/pdf/kathariotita.doc
Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση