Ημερομηνία:25-05-2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Π.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου
 .
        Προς: Το Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 .
        Κοιν/ση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου  
  .                 
        Ιωάννινα 26-5-2009
 
 
 
 
Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας έχει προκύψει μείζον ζήτημα σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον οικοπεδικό χώρο που έχει εγκατασταθεί η Υπηρεσία.
Ο Δήμος Κόνιτσας το 1997 ξεκίνησε την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων τις οποίες και παραχώρησε το 2000 προς χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και το 2002 έγινε από την Τοπογραφική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων οριοθέτηση του οικοπεδικού χώρου. Οι υποδομές που κατασκευάστηκαν ήταν για υπηρεσία Δ’ τάξης (γκαράζ για τρία αυτοκίνητα) και προ της ανάληψης της δασοπυρόσβεσης από το Π.Σ. Οι σημερινές ανάγκες ως υπηρεσία Γ’ τάξης είναι αυξημένες και επιβάλλεται επέκταση των γκαράζ διότι η Υπηρεσία διαθέτει οκτώ (8) υδροφόρα οχήματα και δύο (2) επιβατηγά, τα οποία σταθμεύει σε δημοτική οδό μπροστά από την υπηρεσία με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των οχημάτων αλλά και των συναδέλφων που εκτελούν υπηρεσία.
 Αντί οι εμπλεκόμενοι φορείς, Α.Π.Σ., Δήμος Κόνιτσας, Υπ. Εσωτερικών, Νομαρχία, Περιφέρεια κλπ. να συνεργαστούν ώστε να επιλυθεί το κτιριακό πρόβλημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κόνιτσας, ο Δήμος Κόνιτσας προχώρησε στην παραχώρηση σημαντικού τμήματος του οικοπέδου που κάνει χρήση η Πυροσβεστική Υπηρεσία το οποίο είναι το μοναδικό που θα μπορούσε να γίνει επέκταση-κατασκευή των γκαράζ καθώς και υποδομή χώρου εκπαίδευσης, στην Αστυνομία προκειμένου να κατασκευάσει δικό της κτίριο.
Με την ενέργεια αυτή ο Δήμος θίγει άμεσα και ανεπανόρθωτα την λειτουργικότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περιορίζοντας σημαντικά το ζωτικό της χώρο αφαιρώντας της κάθε προοπτική ανάπτυξης και στοιχειώδους υποδομής.
Ζητάμε την παρέμβασή σας προς το Υπ. Εσωτερικών ώστε να λάβουν γνώση του προβλήματος καθώς δεν είναι δυνατό το Υπουργείο όπου ανήκουν και οι δύο Υπηρεσίες, να κατασκευάζει έργο για την αποκατάσταση της μίας (Α.Τ) και ταυτόχρονα να υποβαθμίζει και να περιορίζει τη λειτουργικότητα της άλλης (Π.Υ).
Θεωρούμε ότι τα όσα παράλογα συμβαίνουν δεν είναι σε γνώση του Υπουργείου μας και πιστεύουμε ότι με τη γνωστοποίηση του θέματος θα βρεθεί λύση για τα προβλήματα και των δύο Υπηρεσιών ( Αστυνομίας – Πυροσβεστικής ) οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.   
 
                                                                             Με τιμή
                                                      Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση