Ημερομηνία24-05-2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Ιωάννινα 25-5-2009
 
   Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών Ηπείρου με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου που αρχίζει και φέτος με τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις σε ό,τι αφορά το δασικό πλούτο της χώρας, επιχειρεί με εμπεριστατωμένη ανάλυση να περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Πυροσβεστικό Σώμα, oι υπηρεσίες της περιφέρειας και το δίκτυο πυρασφάλειας γενικότερα, έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση του λαού της Ηπείρου για  ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και παράλληλα την υποβολή των προτάσεών της προκειμένου να συμβάλλει στην οριστική επίλυση του προβλήματος.
   Η δικαιολογημένη ανασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια της εκάστοτε αντιπυρικής περιόδου προκαλείται από την χρόνια συνειδητή κυβερνητική αδιαφορία για τις ελλείψεις στο Π.Σ. και τη δασική υπηρεσία, καθώς και την έλλειψη ενός γενικότερου σχεδιασμού για την προστασία και την ανάπτυξη των δασών, με τη δημιουργία ενός ασφαλούς νομικού πλαισίου δασοπροστασίας, πρόληψης και αποτελεσματικής παρέμβασης. Οι συνέπειες των συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών είναι οι εξής:
 •       Η πρόληψη έχει εγκαταλειφθεί ουσιαστικά και οι πιστώσεις για τον περιορισμό των πυρκαγιών δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στις υπάρχουσες ανάγκες λόγω της έλλειψης κρατικής χρηματοδότησης για την προστασία των δασών (διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση δασικών δρόμων, καθαρισμό δασών, κατασκευή παρατηρητηρίων, δασικές έρευνες όπως ταξινόμηση γαιών που χρησιμεύουν για αναδασώσεις και βελτίωση εδαφών), ενώ οι πιστώσεις που αιτήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία υπολείπονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 69.207.812,62 ευρώ.
 •       Δεν έχουν διανοιχτεί οι απαραίτητοι δασικοί δρόμοι και δεν πραγματοποιήθηκαν τα απαιτούμενα έργα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όπως η ύπαρξη πυροσβεστικών κρουνών, αλλά και έργα υποδομής όπως η δημιουργία υδατοδεξαμενών σε καίρια σημεία. Αρκετές παράνομες χωματερές παραμένουν σε χρήση.
 •      Η φύλαξη και επιτήρηση ακόμη και των πιο ευαίσθητων περιοχών είναι μηδαμινή. Οι καμένες περιοχές παραμένουν απροστάτευτες και εφαρμόζεται πλημμελώς η απαγόρευση βόσκησης και ξύλευσης.
 •       Οι αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στους δήμους να συντονίζουν και να επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση των καταστροφών (νόμος 3013/2002 «περί αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας»), δεν συνοδεύονται από την ανάλογη χρηματοδότηση και την απαραίτητη τεχνογνωσία με συνέπεια, αφενός  να απαλλάσσεται η κεντρική διοίκηση, αφετέρου να μεταφέρονται τα βάρη στους δημάρχους των περιοχών που εκδηλώνονται οι πυρκαγιές και οι πραγματικοί υπαίτιοι της δασοκτόνας πολιτικής να κρύβονται πίσω από τις υποτιθέμενες αιτίες του εκάστοτε δημάρχου.
 •       Τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό (δασική υπηρεσία – Π.Σ.) με αποτέλεσμα όλοι να επαφίενται στην αυτοθυσία των πυροσβεστών, των δασικών υπαλλήλων και τις πρωτοβουλίες των κατοίκων.
   Το Π.Σ. με σχεδόν 3.900 κενές οργανικές θέσεις που αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν παρά τις τελευταίες προσλήψεις, εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων, το 30% από τις 12776 οργανικές θέσεις, εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο συμβάντων που ανέρχεται κατά ετήσιο μέσο όρο την τελευταία 8ετία στα 75000 περίπου. Όπως είναι γνωστό στην πολιτική και φυσική ηγεσία για να επιτευχθεί η αποστολή του σώματος σε ικανοποιητικό βαθμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης στελέχωση των υπηρεσιών του με προσωπικό και η προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού. Συνεπώς η έλλειψη προσωπικού καθιστά ανέφικτη την ουσιαστική αξιοποίηση του διατιθέμενου εξοπλισμού και την υλοποίηση του αντιπυρικού σχεδιασμού.
   Η διατήρηση των κενών θέσεων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες για προσωπικό διεκπεραίωσης υποχρεώσεων διοικητικού χαρακτήρα, που προέκυψαν από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το Π.Σ. το 1998, όπως τα Συντονιστικά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα (Σ.Π.Ε.Κ.), οι Περιφερειακές Διοικήσεις κ.λ.π. καλύφθηκαν από το υπάρχον προσωπικό απαξιώνοντας την μάχιμη υπηρεσία άμεσης επέμβασης.
   Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περιφέρειά μας αποτελεί ο 1ος πυροσβεστικός σταθμός Ιωαννίνων στον οποίο από το σύνολο των υπηρετούντων (συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που ανήκουν στη Διοίκηση Π.Υ. Ν. Ιωαννίνων και την Περιφερειακή Διοίκηση),απασχολείται στην μάχιμη βάρδια μόνο το 1/3 της δύναμης.
Η έλλειψη προσωπικού οδηγεί την φυσική ηγεσία του σώματος στην συνήθη τακτική που καταγγείλαμε ως παράταξη και κατά τη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή την αποστολή ενισχύσεων από διάφορες περιοχές της χώρας εκεί που εκδηλώνεται μεγάλη πυρκαγιά, αποδυναμώνοντας σε επικίνδυνο βαθμό τις υπηρεσίες που αποστέλλουν ενισχύσεις, οι οποίες μετρούν τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό.
   Είχαμε αναφέρει ότι η τακτική αυτή έχει αποδειχθεί ολέθρια και καταστροφική γιατί η αποτελεσματική αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς προϋποθέτει άμεση επέμβαση με επάρκεια δυνάμεων στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής της, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η προϋπόθεση αυτή τότε ο όγκος των ενισχύσεων που θα καταφθάσει έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, απλά θα επιβεβαιώσει το μέγεθος της καταστροφής που είναι σε εξέλιξη. Η εκτίμησή μας επιβεβαιώθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στον Αμάραντο Κόνιτσας, όπου παρόλο που έσπευσαν ενισχύσεις από πολλές υπηρεσίες της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας (Σέρρες, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Νάουσα κ.λ.π.) με δύναμη πάνω από 120 πυροσβέστες, το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφούν περισσότερα από χίλια στρέμματα δάσους. Όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος δεν κάναμε προφητείες, οι διαπιστώσεις και προειδοποιήσεις μας ήταν προϊόν αξιολόγησης όλων των δεδομένων που είχαν να κάνουν με την επικρατούσα κατάσταση στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και κυρίως με τις τραγικές ελλείψεις σε δυναμικό, υποδομές, οργάνωση κ.λ.π. όπως άλλωστε έχουν παραδεχτεί στο παρελθόν και ανώτεροι υπηρεσιακοί παράγοντες.
  Αδιάψευστος μάρτυρας επίσης είναι και οι απαντήσεις που δινόταν από υπηρεσιακούς παράγοντες στις αλλεπάλληλες εκκλήσεις – καταγγελίες της παράταξής μας για τις ελλείψεις σε προσωπικό «όταν ξεσπάσει πυρκαγιά θα έρθουν ενισχύσεις από άλλες περιοχές της χώρας». Έτσι έγινε και στη Ρόδο πέρυσι και στην Πελοπόννησο το 2007 και στη Χαλκιδική το 2006, καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν με το ίδιο αποτέλεσμα: την απόλυτη καταστροφή και τη διαρκή έκθεση σε κίνδυνο της ζωής των πυροσβεστών, όταν εξαναγκαζόταν να εργάζονται ασταμάτητα επί 24, 48 και 72 ώρες, με τραγικό επακόλουθο τους 26 θανάτους συναδέλφων (13 μονίμων, 12 συμβασιούχων και 1 εθελοντή από το 1998 χρονιά ανάληψης της δασοπυρόσβεσης) σε μια περίοδο 11 ετών, εξαιτίας της υπερεντατικοποίησης της εργασίας και της έλλειψης εφαρμογής βασικών κανόνων ασφαλείας λόγω της μειωμένης δύναμης, ενώ το Π.Σ. από την ίδρυσή του το 1930 μέχρι το 1997 σε διάρκεια 60 και πλέον ετών είχε 19 θανατηφόρα ατυχήματα.
   Επίσης τονίζαμε ότι σημαντικός παράγοντας που αποτελεί τροχοπέδη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Π.Σ. ως υπηρεσία με έντονο κοινωνικό προσανατολισμό είναι η στρατιωτικοποιημένη δομή και οργάνωση του, που ολοκληρώθηκε πλήρως με την ψήφιση του νόμου 3511/2006.
   Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου τύπου οργάνωσης είναι το αναχρονιστικό και υποβαθμισμένο σύστημα εκπαίδευσης, το αντιπαραγωγικό και αναξιόπιστο μοντέλο εξέλιξης των υπαλλήλων σε όλες τις βαθμίδες, η αδυναμία αξιοποίησης του επιστημονικού προσωπικού που προσελήφθηκε στο Π.Σ. με την ανάθεση της δασοπυρόσβεσης (65 δασολόγοι και 150 δασοπόνοι από τους οποίους ασχολούνται με το αντικείμενο περίπου 12), αλλά και ο παροπλισμός πολύτιμου μάχιμου προσωπικού όλων των βαθμίδων σε καθήκοντα διοικητικού χαρακτήρα, με ακραίο παράδειγμα την εφαρμογή του άρθρου 27 του εσωτερικού κανονισμού (Π.Δ. 210/1992) που απομακρύνει από τη μάχιμη υπηρεσία σε βάρδια τους αξιωματικούς από το βαθμό του Πυραγού (Λοχαγού) και πάνω. Επιπλέον συνέπεια της στρατικοποίησης είναι η απλήρωτη υπερεργασία των πυροσβεστών καθιστώντας τους φθηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό. Η αποφυγή απάντησης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Χρήστου Μαρκογιαννάκη σε επερώτηση 4 βουλευτών του Κ.Κ.Ε. από τα μέσα Μαρτίου σχετικά με τη χορήγηση υπερωριών στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους όπως χορηγούνται σε όλο το δημόσιο τομέα, τη στιγμή μάλιστα που δίνονται επιλεκτικά σε κάποιες ομάδες εργαζομένων του Π.Σ. και των σωμάτων ασφαλείας, φανερώνει την απαξίωση της πολιτικής ηγεσίας στην επαγγελματική υπόσταση του πυροσβέστη.  
   Αρωγοί στην επιβολή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθείται είναι τα προεδρεία του σωματείου Ηπείρου και της πανελλήνιας ομοσπονδίας πυροσβεστών, με την πλήρη απραξία τους σε ό,τι αφορά την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το Π.Σ., την υποβολή προτάσεων, αλλά και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των πυροσβεστών. Η άρνηση της υλοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Σεπτέμβριος 2008) για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για τις παράνομες επιφυλακές που διατάχθηκαν την περσινή αντιπυρική περίοδο και κατά οποιασδήποτε διαταγής ή εγκυκλίου παραβιάζει τη νομιμότητα του ωραρίου σε βάρος του ελεύθερου χρόνου και της σωματικής και ψυχικής ασφάλειας των συναδέλφων, ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω καταστρατήγηση δικαιωμάτων και επιβολή εργασιακού μεσαίωνα στον κλάδο.                    
 
 
   Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών Ηπείρου υιοθετώντας τις προτάσεις και το διεκδικητικό πλαίσιο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π. παράταξη της ομοσπονδίας πυροσβεστών στην οποία και συμμετέχει),προσπερνά τις συμβιβασμένες ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων και απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους και τους συνδικαλιστικούς φορείς προκειμένου το πρόβλημα των δασών και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος να απασχολήσει το λαϊκό κίνημα, τις διεκδικήσεις και τα αιτήματά του, να μεταδώσουν με τον πιο πειστικό τρόπο την ανάγκη για την οριστική και άμεση λύση στο πρόβλημα με:
 
 •         Απάλειψη φαινομένων εμπορευματοποίησης της γης από ιδιωτικά συμφέροντα. Να σταματήσουν οι εκχωρήσεις δασικών εκτάσεων και αποχαρακτηρισμοί δασών που δίνουν τα δάση βορά στο κατασκευαστικό, τουριστικό, μεταλλευτικό κεφάλαιο και στους κάθε λογής καταπατητές.
 •         Ίδρυση ενιαίου φορέα δασοπροστασίας στον οποίο θα περιλαμβάνεται τόσο το τμήμα ανάπτυξης και προστασίας του δασικού περιβαλλοντικού οικοσυστήματος, όσο και το τμήμα καταστολής των πυρκαγιών με εμπλεκόμενους φορείς τη δασική υπηρεσία και το Π.Σ. και συνεργαζόμενους φορείς την τοπική αυτοδιοίκηση, Γ.Ε.Ω.Τ.Ε. και αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, εθελοντικές ομάδες κ.λ.π. Απαραίτητη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων με καθορισμό αρμοδιοτήτων τόσο σε κατασταλτικό όσο και σε προληπτικό επίπεδο. 
 •         Άμεση κάλυψη των 4.000 οργανικών κενών του Π.Σ. και της δασικής υπηρεσίας με χρονοδιάγραμμα προσλήψεων σε βάθος διετίας.
 •         Άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων πυροσβεστών με σταθερή σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη των αναγκών σχετικά με τη δασοπυρόσβεση, την πρόληψη, την προστασία των δασών και γενικότερα την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Όσοι εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού στο Π.Σ. να τυγχάνουν επιπλέον μοριοδότησης.
 •         Αναδιάρθρωση πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων με αναβάθμιση, συγχώνευση, ίδρυση νέων, σύμφωνα με τις στατιστικές συμβάντων και τις απαιτήσεις κάλυψης των συνεχώς διευρυμένων κοινωνικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες πληθυσμιακούς, γεωγραφικούς, επικινδυνότητας λόγω αστικών, βιομηχανικών, εμπορευματικών, δασικών, συγκοινωνιακών και άλλων περιοχών.
 •         Αύξηση της οργανικής δύναμης του Π.Σ. στο βαθμό που θα καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των υπαρχόντων και των υπό ίδρυση πυροσβεστικών σταθμών, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων με πλήρη στελέχωση των εξόδων επέμβασης.
 •         Προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού κυρίως πυροσβεστικών οχημάτων όλων των τύπων για τη σταδιακή αντικατάσταση όλων των οχημάτων πέραν της 15ετίας και την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών κυρίως των αποκεντρωμένων στη βάση των υπαρκτών αναγκών τους.
 •         Χορήγηση του απαραίτητου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για τις πυρκαγιές τόσο στους εποχικούς συναδέλφους όσο και στο μόνιμο προσωπικό.
 •         Αναβάθμιση της εκπαίδευσης με μετεκπαιδεύσεις και σεμινάρια σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο πάνω στις δασικές πυρκαγιές και τις τεχνικές κατάσβεσής τους, συμπεριλαμβάνοντας νέα δεδομένα και τεχνικές παρακολούθησης.
 •         Απεγκλωβισμό του Π.Σ. από τα σώματα ασφαλείας με παράλληλο διαχωρισμό του επιχειρησιακού και του διοικητικού τομέα, για να αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα η υπαγωγή του στο Υπουργείο Εσωτερικών στη βάση εξυπηρέτησης της κοινωνικής του αποστολής.
 •         Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους υπαλλήλους του Π.Σ. σε ό,τι αφορά τις υπερωρίες, νυχτερινές ώρες εργασίας, εργασία κατά τη διάρκεια Κυριακών και αργιών, όπως ισχύει για όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.
 
 
Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με στοιχεία για τις ελλείψεις σε προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν στην  περιφέρεια Ηπείρου.
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σύμφωνα με τις υπ αριθμ.7785 Φ.202.3/9-2-2009,8297 Φ.202.2/9-2-2009 και 23755 Φ.202.6/15-5-2009
Διαταγές Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
 
 
 
Πυροσβεστικές   
Υπηρεσίες
Πυροσβέστες
Αξιωματικοί
Σύνολο
Άνω Αθαμάνιο
4
1
5
Άρτα
8
1
9
Αστροχώρι
5
1
6
Βουτσαράς
7
 
7
Δελβινάκι
5
1
6
Ηγουμενίτσα
Σταθμός & Π.Υ. Λιμένα
32
6
38
Θεσπρωτικό
4
 
4
Ιωάννινα 1ος & 2ος
Σταθμός
34
2
36
Κόνιτσα
6
1
7
Μέτσοβο
2
 
2
Μηλιωτάδες
7
 
7
Παραμυθιά
3
 
3
Πάργα
4
1
5
Φιλιάτες
2
 
2
Φιλιππιάδα
9
 
9
Πρέβεζα
9
3
12
Σύνολο
141
17
158
 
 
   Οι κενές θέσεις των πυροσβεστών – αξιωματικών της περιφέρειας κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την περσινή αντιπυρική περίοδο ενώ οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις υπολογίζονται γύρω στις 550. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι κενές θέσεις της 5ης Ε.Μ.Α.Κ. στην οποία υπηρετούν συνολικά 25 υπάλληλοι (22 πυροσβέστες – 3 αξιωματικοί) από τους 150 που προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ. 266/2000, ενώ έχουν αποσπαστεί προς το πεζοπόρο τμήμα και 8 υπάλληλοι επιπλέον, καθώς επίσης και της νεοϊδρυθείσας ΒΙ.ΠΕ. που λειτουργεί με προσωπικό 14 ατόμων (13 πυροσβέστες – 1 αξιωματικός), ενώ δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. που θα ορίζει την οργανική της δύναμη. 
 
 
 
 
 
                                                                     Για την Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών
                                                        το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
 
 
 
 
                                                                      Βλάχος Δημήτριος (6978520351)
           


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση