Ημερομηνία:08-05-2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η   Π Υ Ρ Ο Β Ε Σ Τ Ω Ν
Ε.Α.Κ.Π
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώματος Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
 
      Κιν.. 6976860551 (42533) - 6973353676 (40936)- 6973353064 (40769)- 6973552943 Ε mail:info@old.eakp.gr
.
 
   ΠΑΤΡΑ 09 ΜΑΙΟΥ 2009                  ΠΡΟΣ: 1ον  Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
                                                                   2ον Τα Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
.
  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι διαπιστώνοντας για άλλη μια φορά την άτυπη στάση του προεδρείου μας σας καταγγέλλουμε ότι στο άρθρο 10 του καταστατικού (Γενική Συνέλευση) της ένωσης μας αναφέρεται ρητά ότι   η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείτε μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους από το Δ.Σ καθώς και στην παρ. 6 ότι σ’ αυτή τίθενται στην κρίση των μελών : α) Η έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου β) Ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή θα αποφασίσει η ίδια η Γενική Συνέλευση κ.λ.π.
 Δηλαδή συνάδελφοι ενώ θα έπρεπε από το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους να έχει εξαγγελθεί η Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ της ένωσης μας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα ανωτέρω καθώς και για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, φτάσαμε να διανύουμε τον πέμπτο μήνα και ακόμη να μην έχει γίνει ουδεμία ενέργεια κατά παράβαση των άρθρων 10,12 παρ. 3 του καταστατικού..
    Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις συνελεύσεις απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείτε νέα συνέλευση μέσα σε δυο (2 ημέρες μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τέταρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείτε μέσα σε δυο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες τρίτη κατά την όποια είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5)των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία τότε μέσα σε δυο (2) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες συγκαλείτε τέταρτη κατά την οποία υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που παρευρίσκονται.
    Με την μέχρι σήμερα τηρούμενη στάση του Δ.Σ και μη έχοντας μέχρι αυτή την στιγμή εξαγγείλει καν την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν σ’ αυτή είναι σίγουρο ότι επιχειρείτε συνειδητά πλέον να εκφυλιστεί και να αποδυναμωθεί  η ουσιαστική αξία που έχει η Γενική Συνέλευση ως ανώτατου οργάνου του σωματείου μας για τον προγραμματισμό δράσης. Φυσικά δεν είναι καινούργια η τακτική αυτή του προεδρείου αλλά ειδικά αυτή την περίοδο που τα δικαιώματα των εργαζομένων δέχονται ολομέτωπη επίθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σκοπός του προεδρείου είναι να αποφύγουν να απολογηθούν μπροστά στα μέλη για την αδράνεια τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Επιδιώκουν να γίνει μία αιφνιδιαστική της τελευταίας στιγμής Γεν Συνέλευση με τους « εμείς και εμείς» και να ψηφίσουν αυτοί οι ίδιοι μεταξύ τους τον ανύπαρκτο απολογισμός δράσης ( βλέπε αδράνειας ) χωρίς καμία απόφαση για αγωνιστικό προγραμματισμό δράσης.
Συνάδελφοι οι πρακτικές αυτές υποβαθμίζουν το σωματείο μας και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε!
Πρέπει να αντιδράσουμε και οπότε γίνει η Γ.Σ έστω και με αυτό τον αντικαταστατικό τρόπο να προσέλθουν μαζικά τα μέλη ασκώντας κριτική και θέτοντας πλαίσιο δράσης με σκοπό από κοινού να παλέψουμε ώστε να προάγουμε και να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας και την επαγγελματική μας υπόσταση.
  Ένας ολόκληρος χειμώνας πέρασε συνάδελφοι και το σωματείο απ’ ότι φαίνεται είχε πέσει σε χειμερία νάρκη αφήνοντας πολύτιμο χρόνο να χαθεί μαζί με καθοριστικές για το μέλλον των εργαζόμενων στο Π.Σ διεκδικήσεις.    
   Η αντιπυρική περίοδος έχει αρχίσει και ποιος ξέρει τι μας περιμένει και πάλι με μια Ομοσπονδία εξαφανισμένη και το Δ.Σ της Ένωσης μας να μην έχει προβεί σε ούτε μια δυναμική αγωνιστική κινητοποίηση προστατεύοντας τα μέλη της. Ούτε καν στο κάλεσμα της Ενωτικής Αγωνιστικής κίνησης Πυροσβεστών για αγωνιστικές κινητοποιήσεις δεν ανταποκρίθηκε. Το μόνο όμως που ξέρει να κάνει καλά είναι στις αρχές της αντιπυρικής περιόδου να στέλνει χαρτιά στην κυβέρνηση παρακαλώντας να καλυφθούν οργανικές θέσεις χωρίς να ασκεί άλλες ουσιαστικές πιέσεις όπως αρμόζει σε μια Ένωση που θέλει να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των μελών της.
Καλούμε λοιπόν:
·        Το Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρεια Δυτικής Ελλάδας να συγκαλέσει ως οφείλει άμεσα Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό.
·        Τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρεια Δυτικής Ελλάδας να αντιδράσουν προκείμενου το Δ.Σ να πράξει ότι προβλέπει το καταστατικό και να συμμετέχουν μαζικά στην Γενική Συνέλευση όποτε εξαγγελθεί.
.
  Όλοι μαζί για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος!!!   
.
           ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση