Ημερομηνία29-11-2008
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΠΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

     ΈΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/νση 1ο χλμ Μυτιλήνης-Θερμής Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης ΤΚ81100 Μυτιλήνη, Τηλ.2251022055 Φαξ. 2251023636
Τηλ. Προέδρου 6947532012 Τηλ. Αντιπροέδρου 6973383644 Τηλ. Γραμματέα 6945238641


 Αριθ.Πρωτ. 104    
 Μυτιλήνη 30-11-2008

 

                     Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κ. Αθανάσιο Κοντοκώστα

 
            ΚΟΙΝΟΠ:1)Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο

                             2)Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη

                             3) κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μυτιλήνης

                             4) Περιφερειάρχη Π.Υ.Β. Αιγαίου κ. Ζήκα Σπυρίδων
 
                             5) Διοικητή Π.Υ. Μυτιλήνης κ Λαζάρου Μιχαήλ

                             6) Πολιτικά Κόμματα

                             7) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. & Νομικό Σύμβουλο

                             8) Α.Δ.Ε.Δ.Υ

                             9) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Πυροσβεστικού Σώματος

                           10) Π.Υ και Πυροσβεστικά Κλιμάκια Περιφέρειας Β. Αιγαίου

                           11) ΜΜΕ και Τύπο

 

Κύριε Αρχηγέ
H Ένωσή μας απαντώντας στο από 18/11/2008 έγγραφο του Α.Π.Σ με αριθμ. Πρωτ. 62189 Φ.106.94 με θέμα «παροχή διευκρινήσεων», έχει να σας επισημάνει τα εξής:
 Στο έγγραφο αυτό εξηγείται ο τρόπος που η Υπηρεσία δύναται να θέτει σε επιφυλακή το πυροσβεστικό προσωπικό στις παραγράφους 1 και 2 αναφέρεται στην 20185 Φ.105.9/4/6//99 Δγή Α.Π.Σ καθώς και στο άρθρο 24 του Π.Δ 210/92 (ΚΕΥΠΣ) οι οποίες καθορίζουν πως τίθεται σε επιφυλακή το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς τον τρόπο και την διαδικασία εφαρμογής αυτής. Καλός γίνεται αναφορά στης παραπάνω Δ/γες του Π.Σ. γιατί αυτές ζητάμε να εφαρμοστούν κατά την κλήση σε επιφυλακή των υπαλλήλων .
 Στη παρ. 3 όμως αναφέρει σε αντίθεση με τις παρ. 1 και 2 ότι: «σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ όταν υπάρχει ισχυρή πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς (Δείκτης 4 ή 5) τότε οι υπηρεσίες της περιοχής τίθενται σε στάδιο Μερικής επιφυλακής ή Αυξημένης ετοιμότητας που πρακτικά επιβάλει την προληπτική στελέχωση επιπλέ
oν πυροσβεστικών οχημάτων.
Εφόσον οι υπάρχουσες δυνάμεις των Υπηρεσιών δεν επαρκούν για την κάλυψη μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς και για την αντιμετώπιση τέτοιων εκτάκτων αναγκών όπως αυτές επιβάλλονται από τα καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να προασπίζεται και να διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον και η περιουσία του πολίτη, ο εκάστοτεΔιοικητής - Περιφερειάρχης δύναται να θέτει σε επιφυλακή το πυροσβεστικό προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διαταγές»

   Φυσικά οι σχετικές διαταγές που ορίζουν την επιφυλακή είναι αυτές που αναφέραμε παραπάνω και που μνημονεύονται και στο έγγραφο του ΑΠΣ επιφυλακή καλείτε για την αντιμετώπιση συμβάντος που υφίσταται και όχι για μια ενδεχόμενη πυρκαγιά!

 Η έλλειψη δύναμης είναι υπαρκτή πραγματικότητα, είναι σε γνώση της πολιτείας και αποκλειστική της αρμοδιότητα να κάνει τις ανάλογες προσλήψεις για να δοθεί λύση στο πρόβλημα και να διασφάλιση το Δημόσιο συμφέρον, άρα δεν μπορεί να καλύπτονται μόνιμες ελλείψεις με την επίκληση επιφυλακής.

 Στην παραγ.4 αναφέρεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
έτους 2008 της Π.Υ. Μυτιλήνης , προβλέπετε κατά την εφαρμογή του δευτέρου σταδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας η εκπομπή ενός επιπλέον περιπολικού από τη συνήθη κατάσταση στην Π.Υ. Μυτιλήνης και στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια δικαιοδοσίας της αντίστοιχα. Το σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών της Π.Υ. Μυτιλήνης προβλέπει επίσης την επάνδρωση του Π.Σ. 3253 10 τόνων στις εγκατάστασης της Υπηρεσίας, την επάνδρωση 3 μεικτών περιπόλων στρατού επί 16 ώρες από την Π.Υ. και τα κλιμάκια όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 για τα οποία δεν γίνετε καθόλου λόγος. Γίνονταν πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών έως στης 4-8-2008 και υποχρεώνονταν να εκτελούν πρόσθετη υπηρεσία 5-6 υπάλληλοι στην Π.Υ. Μυτιλήνης και 2-3 υπάλληλοι στα Π. κλιμάκια, που την επόμενη θα εκτελούσαν την κυλιόμενη 24ωρη υπηρεσία τους. Μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς από το Δ.Σ. της Ένωσης και συγκεκριμένα από της 7-8-2008 ίσχυσε η εκπομπή ενός περιπολικού και εκτελούσαν πρόσθετη υπηρεσία 1-2 υπάλληλοι σε ωράριο 14:00-22:00.
 Στο εν λόγο σχέδιο κατά την σύνταξη του δεν έλαβαν υπόψη την μειωμένη δύναμη της Υπηρεσίας και των κλιμακίων ,τις αποσπάσεις από τα Π. κλιμάκια και την Π.Υ. Μυτιλήνης για την κάλυψη των πεζοπόρων τμημάτων (6 υπάλληλοι) και την στελέχωση του Σ.ΠΕ.Κ.(4 υπάλληλοι), τα ρεπό και τις άδειες που έπρεπε να χορηγηθούν κατά τους θερινούς μήνες καθώς και τις τυχόν συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων, αλλά βασίστηκε για την υλοποίηση του στην πρόσθετη υπηρεσία των υπαλλήλων καταστρατηγώντας πλήρως το θεσμοθετημένο ωράριο. Σε αντίθεση με ότι προβλέπεται από την υπ. Αριθ. 4325 Φ.702.15/28-01-2008 με θέμα <σχέδια αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών για το έτος 2008> Διαταγή του Α.Π.Σ. αναφέρει στην παρ. 2 ότι πρέπει γίνεται πραγματική καταγραφεί των δεδομένων και να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας καθώς ότι πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η πραγματική αναμενόμενη δύναμη σε μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό για την σύνταξη τους. 

 Το σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να είναι υπεράνω της υπάρχουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων που υφίστανται το Π.Σ.
Η εκπομπή ενός επιπλέον περιπολικού και η ενίσχυση της βάρδιας δεν αποτελούν έκτακτο γεγονός προς αντιμετώπιση που δημιουργήθηκε από συμβάντα αλλά αποτελεί προβλέψιμη και προγραμματισμένη ενέργεια στα πλαίσια του αντιπυρικού σχεδιασμού
. Οι σχετικές διαταγές που εκδίδονται από το Α.Π.Σ. σε σχέση με τα στάδια επιχειρησιακής ετοιμότητας δεν προϋποθέτουν ορισμό σε πρόσθετη υπηρεσία χωρίς τη θέληση του υπαλλήλου αλλά προβλέπουν την ετοιμότητα και επαγρύπνηση των εν υπηρεσία δυνάμεων . Με δεδομένο ότι ο ορισμός του υπαλλήλου σε πρόσθετη υπηρεσία γίνεται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, ενώ η έκδοση των σχετικών διαταγών για τα στάδια επιχειρησιακής ετοιμότητας αποτελούν πάγια επιχειρησιακή ενέργεια για όλη την αντιπυρική περίοδο ως μέτρο αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων εξ αιτίας των αναμενόμενων καιρικών συνθηκών λόγου θέρους εκ των πραγμάτων προκύπτει ότι δεν αποτελούν έκτακτο γεγονός.

 Στην παράγ. 6 αναφέρεται ότι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες περιοχές εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από το 1980. Εφόσον ήταν γνωστό από το 1980 η Πολιτεία είχε υποχρέωση ώστε να προχωρήσει στις ανάλογες προσλήψεις για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων προκειμένου να προασπίσει και διασφαλίσει το Δημόσιο συμφέρον καθώς την πανίδα και την χλωρίδα των νησιών μας.

 Στην παράγ. 7 αναφέρεται ότι τα 2 αεροσκάφη τύπου PZL τις περισσότερες ημέρες σε δείκτη επικινδυνότητας 4 ήταν εκτός επιχειρησιακής δράσης λόγο ισχυρών ανέμων, αλλά δεν αναφέρεται πόσες φορές ακριβός συνέβη αυτό με δείκτη επικινδυνότητας 4 και πόσες με δείκτη επικινδυνότητας 3.

 Ενώ στην παράγ. 8 αναφέρεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας για μικρότερο χρονικό διάστημα όπως (12:00-18:00, 10:00-14:00,14:00-22:00). Δεν στοιχειοθετείται όμως από ποιες διατάξεις απορρέει αυτό του είδους το ωράριο όταν:      
Το ωράριο των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων είναι θεσμοθετημένο και ορίζετε σε Α΄, Β,΄ Γ΄ οκτάωρο, είτε σε κυλιόμενο 8ωρο ,είτε σε κυλιόμενο 24ωρο και προβλέπετε από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθ. 14867 Φ.012.5/57/27-11-1981 και 14868 Φ. 012.5/58/27-11-1981 με τις οποίες επεκτάθηκαν προς εφαρμογή του πενθημέρου και στο Π.Σ .οι διατάξεις του Νόμου 1157/81.       
 Η υπ. αριθ. 9459 Φ. 105 .6/ 16-3-87 διαταγή Α.Π.Σ. με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι σχετικές διαταγές του Υ.Δ.Τ. και του Α.Π.Σ. για την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας.
 Αν ήταν να εφαρμόζει η εκάστοτε Διοίκηση δικό της ωράριο τότε δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης οι παραπάνω Υπουργικές αποφάσεις και οι διάταξης του Α.Π.Σ. Οι εκάστοτε Διοικήσεις οφείλουν εκ του νόμου να προστατεύουν την ζωή και την υγεία των υπαλλήλων και ευθύνονται για κάθε βλάβη της υγείας και της ζωής των υπαλλήλων αν παραλείψουν να λάβουν μέτρα προστασίας,μεταξύ των οποίων είναι η καταστρατήγηση του οραρίου και η κήρυξη επιφυλακής χωρίς να συντρέχουν έκτακτες ανάγκες.

Στην παράγ. 9 αναφέρεται ότι το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας για σύνολο της αντιπυρικής περιόδου εφαρμόστηκε 22 φορές, ενώ έχει εφαρμοστεί 4 φορές το μήνα Ιούνιο ,8 φορές το μήνα Ιούλιο , 11 φορές τον μήνα Αύγουστο και 1 φορά τον μήνα Σεπτέμβριο, σύνολο 24.

 Κύριε Αρχηγέ
 Θεωρούμε τη συγκεκριμένη διατύπωση καταχρηστική όπου μέσω αυτής καταργείται το θεσμοθετημένο ωράριο για τους πυροσβέστες.

 Σας ζητάμε να συμβάλετε στην διατήρηση και εδραίωση ενός εργασιακού κλίματος που θα σέβεται και θα διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων, όπως είναι το ωράριο και παράλληλα θα εξασφαλίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα στηρίζεται στις αρχές του αλληλοσεβασμού της προσωπικής και υπηρεσιακής υπόστασης όλων μας.

   Παράλληλα είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ότι εάν διατηρηθεί αναλλοίωτο το περιεχόμενο της σχετικής απάντησης σας θα προβούμε σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια:
      
  • Με σκοπό τη ακύρωση όσων εκ των αναφερομένων θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για γενικευμένη καταστρατήγηση του ωραρίου σε βάρος των υπαλλήλων .       
  •   Την εναρμόνιση του στα εκ των σχετικών διατάξεων ισχύοντα. 

     

     


                                                      Με Εκτίμηση

                                                             Για το Δ.Σ.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
                ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                         ΚΑΡΙΜΑΛΛΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ
 
                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                                               ΝΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
.
 
  Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την απάντηση του .Α.Π.Σ  : www.old.eakp.gr/view.php
 

 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση