Ημερομηνία02-08-2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

       ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
.
           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/νση: 1ο χλμ Μυτιλήνης-Θερμής (Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Μυτιλήνης),  ΤΚ81100,  Μυτιλήνη,  Ελλάδα,
Τηλ. 2251000000 2251022055, Φαξ. 2251023636, email: eypspba@yahoo.gr, http://www.eypspba.gr,
Τηλ: Προέδρου 6947532012,  Τηλ: Αντιπροέδρου 6973383644,  Τηλ: Γραμματέα 6945238641.
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
.
   Η παρατεταμένη έκθεση των υπαλλήλων  της Π.Υ. Μυτιλήνης και των Π. κλιμακίων σε υποχρεωτική υπερεργασία έχει επιφέρει εκνευρισμό στους υπαλλήλους λόγω της ψυχολογικής πίεσης που ασκείται σε βάρος τους. Επιπλέον προκαλεί σε αυτούς κόπωση, γεγονός που συνεπάγεται η μείωση των αντοχών και των ανακλαστικών τους, η οποία εγκυμονεί κινδύνους βλάβης της υγείας  η της ζωή τους και κατ' επέκταση στο κοινωνικό σύνολο.
   Η  Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  μετά τις προσπάθειες  που έκανε ώστε νε βρεθεί λύση ,δεν κατέληξαν πουθενά.
   Για τους λόγους αυτούς, ως μια υπεύθυνη ένωση υπαλλήλων που αποσκοπεί στην προστασία τόσο των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου όσο και των μελών της. Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για την αποκατάσταση της νομιμότητας .
 
                                                         Με Εκτίμηση
.
                                                            Για το Δ.Σ
.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
.
.
ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΤΟΥ                             ΚΑΡΙΜΑΛΛΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ
                                                  
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση