Ημερομηνία15-07-2008
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Π.Κ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ
                                                        Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανήσων 44 Τηλ: 22410-23334/23333    FAX 22410-27443
 
 
Τηλ Προέδρου             6973357822                                             ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Τηλ Γεν. Γραμματέα     6972842206                                             ΚΟΙΝ: 1) Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Παν. Χηνοφώτη                     
                                                                                                        2) Τα πολιτικά Κόμματα και Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου
                                                                                                                                                                           
 Αριθ. Πρωτ.                                                                                     3) Αρχηγό του Π. Σώματος κ. Κοντοκώστα                                                                                                                                                                                                 
Ρόδος   16- 7 -2008                                                                           4) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου
                                                                                                                 
                                                                                                       5)  Λοιπούς αποδέκτες
                                                                                                        6) Μ.Μ.Ε και Τύπο   
 
 
 
Κύριε Υπουργέ,
Διαπιστώνουμε ότι μετά την ανακοίνωση της Ένωσής μας σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των Συναδέλφων στο Κλιμάκιο Καρπάθου αντί να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν τα όσα αναφέραμε και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να βρεθούν λύσεις επιλέχτηκε η Ε.Δ.Ε ως λύση στα προβλήματα αυτά.
Κύριε Υπουργέ
Το ζήτημα της διαμονής και των συνθηκών διαβίωσης των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων και το αίτημά τους για καλυτέρευση αυτών των συνθηκών μέσα από την λειτουργία του Συνδικαλιστικού τους οργάνου είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους και η διενέργεια Ε.Δ.Ε δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημά τους. 
Εκτιμάμε ότι το θέμα είναι πολιτικό πρωτίστως και κατ επέκταση πρέπει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις επ’ αυτού .    
Σημειώνουμε ότι στις κατά καιρούς απαντήσεις προς την Ένωσή μας η Κυβέρνηση μας διαβεβαιώνει ότι συνεργάζεται με τις Συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την προώθηση λύσεων στα προβλήματα του προσωπικού. Επικροτούμε αυτήν την θέση σας και αναμένουμε την προώθησή της.
Ενέργειες σαν αυτές όμως δεν συμβάλλουν στην δημιουργία κλίματος συνεργασίας με την Ένωσή μας και γενικότερα με το συνδικαλιστικό μας κίνημα, αλλά δημιουργούν αρνητικό κλίμα στο προσωπικό και τα μέλη μας. 
 Η Ένωσή μας μπορεί να συμβάλλει στην πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στο Κλιμάκιο Καρπάθου και να βοηθήσει σε κάθε προσπάθεια μέσα από παρεμβάσεις της προς τους φορείς για προώθηση λύσης στο ζήτημα αυτό το οποίο μπορεί να επιλυθεί είτε μετά από επισκευή και κατάλληλη διαμόρφωση του κτηρίου ώστε να επιτευχτεί ο απαραίτητος εξαερισμός και φωτισμός του, είτε με τη μεταστέγαση του Κλιμακίου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς σε άλλο κτήριο και να λυθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οριστικά το ζήτημα για το Κλιμάκιο της Καρπάθου, κάτι το οποίο είναι εφικτό σύμφωνα με τις πληροφορίες και εκτιμήσεις μας αρκεί να υπάρξει η ανάλογη πολιτική βούληση την οποία ζητήσαμε με την τότε ανακοίνωσή μας και την οποία συνεχίζουμε να προβάλλουμε προς εσάς αναμένοντας προτάσεις και λύσεις.
 
Με Τιμή
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
 
                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                     Λουλουδάκης Απόστολος                                                      Τσάκωνας Χρήστος
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση