Ημερομηνία05-07-2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
   Ιωάννινα 29-6-2008
 
  Ως Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών Ηπείρου εν όψει της αντιπυρικής περιόδου αισθανόμαστε την υποχρέωση να ενημερώσουμε το λαό της Ηπείρου για την κατάσταση που επικρατεί στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας και γενικότερα στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η κίνησή μας αυτή έρχεται ως απάντηση στην άρνηση του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου, να υλοποιήσει την απόφαση του Δ.Σ. για παραχώρηση κοινής συνέντευξης τύπου από εκπροσώπους και των τριών παρατάξεων που το απαρτίζουν.
Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την άμεση ενημέρωση του κόσμου, τα συμφέροντα του οποίου καλούμαστε να υπερασπίσουμε, σε ότι αφορά τη ζωή και την περιουσία του,  καθώς και το δασικό πλούτο της περιοχής
Παρά τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο συμβάντων που την τελευταία 7ετία ξεπερνούν τις 75000 κατά ετήσιο μέσο όρο, η έλλειψη προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα αγγίζει τις 4000 κενές θέσεις που αντιστοιχούν στο 1/3 της συνολικής του δύναμης, με αποτέλεσμα να υλοποιεί αντιπυρικούς σχεδιασμούς μόνο σε επίπεδο χάρτου. Πυροσβεστικοί σταθμοί και κλιμάκια με βάρδιες 2,3 και 4 ατόμων καλούνται να προσφέρουν πυρασφάλεια αδυνατώντας να επανδρώσουν έστω και ένα όχημα σύμφωνα με ότι ορίζει η πυροσβεστική πρακτική για αποτελεσματική αντιμετώπιση συμβάντος, ενώ παράλληλα η καταστολή από αέρος έχει αναχθεί σε πρωτεύον μέσο προστασίας τη στιγμή που είναι παγκοσμίως παραδεκτό ότι η πρόληψη και η από εδάφους καταστολή είναι τα βασικότερα όπλα κατά των δασικών πυρκαγιών και η αεροπυρόσβεση από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη κατάσβεση.
Έτσι και στις υπηρεσίες της Ηπείρου η κατάσταση είναι απελπιστική με χαρακτηριστικά παραδείγματα:
  •       Τον πυροσβεστικό σταθμό Κόνιτσας με 15 κενές θέσεις από τις 35 που προβλέπονται.
  •       Τον 2ο πυροσβεστικό σταθμό Ιωαννίνων με βάρδιες 3 και 4 ατόμων.
  •       Τον πυροσβεστικό σταθμό Πάργας με 16 κενές θέσεις από τις 35 που προβλέπονται.
  •       Τον πυροσβεστικό σταθμό Ηγουμενίτσας όπου οι κενές θέσεις υπερβαίνουν τις 25 από τις 56 που προβλέπονται. 
  •       Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δελβινακίου με 7 κενές θέσεις από 18 που προβλέπονται και από το οποίο απουσιάζει την τελευταία διετία Αξιωματικός από τη θέση του προϊσταμένου.
Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της Ηπείρου με τραγικές ελλείψεις καλούνται να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα συμβάντα όπως τροχαία ατυχήματα, αστικές πυρκαγιές, δασικές πυρκαγιές κ.ο.κ.
Καλούνται να επέμβουν στα συμβάντα αυτά με πεπαλαιωμένο στόλο πυροσβεστικών οχημάτων από τα οποία ένας σημαντικός αριθμός είναι πέραν της 20ετίας ιδιαίτερα στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
Οι συνάδελφοι εποχικοί που προσλαμβάνονται κατά την αντιπυρική περίοδο δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τα υπάρχοντα κενά λόγω του περιορισμένου αριθμού τους, αλλά και γιατί δεν εργάζονται με καθεστώς πλήρους αμοιβής για το σύνολο των υπερωριών, των ωρών νυχτερινής εργασίας, των ωρών εργασίας κατά τη διάρκεια των αργιών και οι πιστώσεις που εγκρίθηκαν καλύπτουν ένα μικρό μέρος αυτών με αποτέλεσμα την ελλιπή συνδρομή τους. Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο εμπαιγμός τους με τη διαιώνιση της ομηρίας τους εφόσον δεν μονιμοποιούνται και για να καλυφθεί σημαντικός αριθμός θέσεων  στο Π.Σ. αλλά και για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες που συνδράμουν στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας.
Επίσης ανασταλτικό παράγοντα που εμφανίζεται ως τροχοπέδη στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση του Σώματος ως υπηρεσία με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, αποτελεί η λειτουργία του με έναν αναχρονιστικό και βαθύτατα αντιδημοκρατικό τρόπο οργάνωσης στρατιωτικού τύπου που παγιώθηκε με την ψήφιση του Ν. 3511/2006, με αποτέλεσμα ένας πολύτιμος αριθμός μάχιμου προσωπικού όλων των βαθμίδων να είναι παροπλισμένος σε καθήκοντα διοικητικού χαρακτήρα λόγω της μη ύπαρξης ειδικοτήτων διοικητικού και επιχειρησιακού τομέα, ενώ ακραίο παράδειγμα είναι και η εφαρμογή αναχρονιστικής διάταξης που απομακρύνει από τη μάχιμη υπηρεσία σε βάρδια τους Αξιωματικούς από το βαθμό του Πυραγού και πάνω. Ακόμη μια αρνητική συνέπεια της στρατικοποίησης είναι ότι δεν ισχύει για τους πυροσβέστες η εργατική νομοθεσία που εφαρμόζεται σε όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα με το Ν.3205/2003 σε ότι αφορά υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες κ.λ.π.
Η πολιτική και φυσική ηγεσία του Σώματος επιχειρούν να λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης δύναμης με σωρεία αποσπάσεων ενισχύοντας μεν ορισμένες υπηρεσίες, αποδυναμώνοντας όμως κάποιες άλλες, καθώς και με ανούσιες μετακινήσεις προς ενίσχυση πυροσβεστικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια μεγάλων συμβάντων σε όλη την επικράτεια, με αποτέλεσμα την αδυναμία ουσιαστικής ενίσχυσης των δυνάμεων αυτών σε αστικά και δασικά συμβάντα εξαιτίας της έλλειψης γνώσης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων (δρόμων, φυσικού ανάγλυφου, τοπικών μετεωρολογικών συνθηκών κ.λ.π.), αλλά και την αποδυνάμωση αρκετών υπηρεσιών. Παράλληλα επισπεύδουν την τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων των πυροσβεστών καταργώντας το αμετάθετο των συναδέλφων που προσελήφθηκαν από το 1996 και μετά, δημιουργώντας έτσι πελατειακές σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων και υπηρεσιακών παραγόντων γυρίζοντας τον κλάδο πολλά χρόνια πίσω.
Εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και όλων των προβλημάτων που αναφέραμε έχουμε το παράδοξο φαινόμενο να καλούνται οι πυροσβέστες κατά την αντιπυρική περίοδο και όχι μόνο, να διαχειριστούν την κρίση που προκάλεσε η πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων με καταναγκαστική υπερεργασία που προέρχεται από τις παράνομες επιφυλακές και τις περικοπές των προβλεπόμενων ρεπό και αδειών, καθώς και με συνεχή εργασία που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τις 48 ώρες.
Συμπερασματικά μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής:
  • Εάν υπάρξει μια θερμή αντιπυρική περίοδος με ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην περιφέρειά μας, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για το δασικό μας πλούτο και όχι μόνο.
  • Οι πυροσβέστες της Ηπείρου όσο σκληρά και να εργαστούν δεν θα μπορέσουν να διαφυλάξουν ότι η πολιτεία τους έταξε να προστατέψουν. Υπεύθυνη θα είναι η κυβέρνηση και όλοι οι αρμόδιοι που συντάσσουν τους σχεδιασμούς γνωρίζοντας ότι είναι αδύνατη η υλοποίησή τους.
Οι προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν από τα συνδικαλιστικά μας όργανα και να διεκδικηθούν με το υπόλοιπο συνεπές εργατοϋπαλληλικό κίνημα, αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου πρέπει να αποτελούν οι πυροσβέστες είναι οι παρακάτω:
v     Ενιαία αντιμετώπιση της πρόληψης, προστασίας, διαχείρισης των δασών και της καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Εμπλεκόμενες υπηρεσίες Πυροσβεστικό Σώμα – Δασική Υπηρεσία – Επιστημονικοί φορείς, σε άμεση συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές οργανώσεις.
v     Εξάλειψη των φαινόμενων εμπορευματοποίησης της γης, τερματισμός των αποχαρακτηρισμών των που δίνουν τα δάση στο ιδιωτικό κεφάλαιο και σε κάθε λογής καταπατητές και υλοποίηση ολοκληρωμένου δασικού κτηματολογίου – δασολογίου εφαρμοζόμενου με σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια. 
v     Άμεση κάλυψη  των κενών θέσεων του Π.Σ. και της Δασικής Υπηρεσίας και αύξηση της οργανικής τους δύναμης σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.
v     Αναδιάρθρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων με αναβάθμιση και ίδρυση νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κοινωνικών αναγκών κατά περιοχή, αφού ληφθούν υπόψη παράγοντες πληθυσμιακοί, γεωγραφικοί, επικινδυνότητας λόγω αστικών, βιομηχανικών, εμπορευματικών, δασικών και συγκοινωνιακών περιοχών.
v     Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού με αντικατάσταση όλων των οχημάτων πέραν της 15ετίας.
v     Χορήγηση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού τόσο στους μόνιμους όσο και στους εποχικούς υπαλλήλους.
v     Εξαίρεση του Πυροσβεστικού Σώματος από τα Σώματα Ασφαλείας στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής του αποστολής προσδίδοντας ουσιαστικό χαρακτήρα στην πρόσφατη υπαγωγή του στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 
                                               
                                      
 
                            Για την Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών
                            το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου                           
                                        
 
                                 Βλάχος Δημήτριος (τηλ. 6978520351)
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση