Ημερομηνία18-06-2008
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΕΛΕΙΨΗ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΠΕΔΙΑ ΒΟΛΗΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΚΛΠ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                    τηςΕ.Υ.Π.Σ. 
                  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                     
   
.
 Τηλ:6932473532, fax:2331064460, e-mail:info@eakp.gr, Website:www.eakp.gr
 
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2008                                                                                                          Αριθμ. 20
                                                                                                            Κοιν.
                                                                                                            Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Κεντρ. Μακεδονίας
ΘΕΜΑ: «1η Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης»
 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκτιμώντας όπως άλλωστε και η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων ότι οι ιδιαίτερα μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό αποτελούν ένα από τα σημαντικά προβλήματα μας και το οποίο σε σχέση με την φύση του επαγγέλματός μας έχει συνέπειες που άπτονται και της ζωής μας ακόμα, κατέθεσε στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της 10ης Ιουνίου 2008, προς συζήτηση προ Η.Δ., ψήφιση και ενέργεια την παρακάτω πρόταση:
«Δεν αρκεί μόνο να διαπιστώνουμε τις ελλείψεις σε πανελλαδικό επίπεδο και απλά να τις αναφέρουμε στο διεκδικητικό πλαίσιο. Πρέπει να απαιτήσουμε να καλυφτούν άμεσα αυτές οι ελλείψεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση η παράταξή μας προτείνει να πάρει απόφαση το Δ.Σ. για τις εξής ενέργειες:
1.       Μέσα σε ένα δεκαήμερο το Δ.Σ. να έχει ενημερωθεί πλήρως και αναλυτικά για τις ελλείψεις σε προσωπικό σε κάθε Υπηρεσία και Κλιμάκιο της Περιφέρειάς μας.
2.       Να προχωρήσει στην αποστολή Δελτίου Τύπου και στην παραχώρηση Συνέντευξης Τύπου σε όλα τα Μ.Μ.Ε. για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ελλείψεις και τις συνέπειες που έχουν αυτές στους εργαζόμενους του Π.Σ. και ότι απαιτεί την κάλυψη αυτών των ελλείψεων άμεσα.
3.       Επίσης να τυπώσει και να διανείμει σχετικό έντυπο σε όλα τα κόμματα, στους βουλευτές του κάθε νομού της Περιφέρειας, καθώς και στους Νομάρχες και Δημάρχους. Το ίδιο έντυπο να διανεμηθεί στους πολίτες
Η παραπάνω πρόταση στην περίπτωση που ψηφιζόταν θα είχε σαν αποτέλεσμα την ανάληψη έστω μιας μικρής αγωνιστικής δράσης από το Σωματείο για ένα τόσο σημαντικό αίτημα, αυτό της κάλυψης των ελλείψεων μας. Όμως, για άλλη μια φορά, οι εκπρόσωποι των άλλων δύο παρατάξεων από κοινού ενεργώντας (όσο και αν οι υπογράφοντες την σχετική ανακοίνωση προσπαθούν να θολώσουν τα νερά) ουσιαστικά καταψήφισαν την πρόταση, αποδεχόμενοι την πρόταση του Προέδρου ότι αφού υπάρχει το Διεκδικητικό Πλαίσιο και αφού γίνεται αναφορά για τις ελλείψεις είναι περιττή κάθε άλλη ενέργεια.
Ομονοούν επίσης και στην κατάργηση του αμετάθετου για όσες σειρές έχουν αυτό το δικαίωμα (αυτό σημαίνει αγαπητοί εκπρόσωποι των άλλων δύο παρατάξεων αυτό που γράφετε στο Διεκδικητικό Πλαίσιο: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε όλους τους συναδέλφους».Τώρα αν αυτό είναι εκσυγχρονισμός του κανονισμού μεταθέσεων όπως γράφετε ή πισωγύρισμα θα σας το πει ο συνάδελφος που θα ξεσπιτωθεί)
 
Για την Ε.Α.Κ.Π. Κεντρ. Μακεδονίας
 
Μελιόπουλος Γιώργος
Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.
Κεντρ. Μακεδονίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                    τηςΕ.Υ.Π.Σ. 
                 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
 
                      
 
.
 Τηλ:6932473532, fax:2331064460, e-mail:info@eakp.gr, Web site:www.eakp.gr
 
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2008                                                                                              Αριθμ. 21
 
 
                                                                                                 Προς
                                                                                                 Κο Περιφερειάρχη Κεντρ. Μακεδονίας
                                                                                                 Κοιν.
                                                                                                 Μέλη Ε.Υ.Π.Σ. Κεντρ. Μακεδονίας
 
 
ΘΕΜΑ: «Καθαριότητα σε Π.Υ. και Π.Κ. της Περιφέρειάς μας»
 
Από τις διάφορες περιοδείες μας, καθώς και από τις διαμαρτυρίες από συναδέλφους έχουμε διαπιστώσει την έλλειψη και σε κάποιες περιπτώσεις την παντελής απουσία προσωπικού καθαριότητας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια της Περιφέρειάς μας και σε συνάρτηση με αυτό τα χαμηλά επίπεδα καθαριότητας των περισσότερων χώρων.
Η κατάσταση αυτή δεν είναι ότι καλύτερο για την εικόνα του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι αντίθετη με τον Νόμο περί Υγιεινής και Ασφάλειας και ενέχει κινδύνους για την υγεία των εργαζόμενων. Η συνηθισμένη πρακτική του να επωμίζονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι και καθήκοντα καθαριότητας, αφενός δεν αποτελεί την λύση στο πρόβλημα και αφετέρου δεν προάγει το επάγγελμα του Πυροσβέστη.
Εκτιμώντας ότι απέναντι στα διάφορα προβλήματά μας δείχνετε το ανάλογο ενδιαφέρον, πιστεύουμε ότι και η κατάσταση που περιγράφεται πιο πάνω, θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
 
 
Για την Ε.Α.Κ.Π. Κεντρ. Μακεδονίας
 
Μελιόπουλος Γιώργος
Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.
Κεντρ. Μακεδονίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                    τηςΕ.Υ.Π.Σ. 
               ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
             
 
.
 Τηλ:6932473532, fax:2331064460, e-mail:info@eakp.gr, Web site:www.eakp.gr
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2008                                                                                                          Αριθμ. 22
                                                                                                                Προς
                                                                                                                Το Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Κεντρ. Μακεδονίας
                                                                                                                 Κοιν.
                                                                                                                 Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Κεντρ. Μακεδονίας
 
ΘΕΜΑ: «2η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης»
 
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει έτσι ώστε η Ένωση βγει από το τέλμα και την απραξία των προηγούμενων χρόνων καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο και κοινοποιεί προς τα μέλη της Ένωσης τις παρακάτω προτάσεις για συζήτηση προ Η.Δ. στην τακτική συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 2008, ψήφιση και ενέργεια.
Α. Το Σωματείο να διακηρύξει άμεσα με ανακοίνωση προς κάθε κατεύθυνση ότι οι περικοπές των ημερήσιων αναπαύσεων και η πρόσθετη εργασία χωρίς την θέληση του υπαλλήλου και χωρίς να υπάρχει συμβάν, οι περικοπές αδειών, η συνεχόμενη εργασία 48 και 72 ωρών και οι προληπτικές επιφυλακές αντίκεινται προς τους νόμους και ότι θα παρεμβαίνει με κάθε νόμιμη ενέργεια.
Β. Είναι γνωστό ότι συνάδελφοι σε υπηρεσίες όπως του Π.Κ. Λαγκαδά, του Π.Κ. Σιδηρόκαστρου, της Π.Υ. Κιλκίς μεταβαίνουν σε συμβάντα εντός των πεδίων βολών των περιοχών τους και ενώ υπάρχουν ενεργά βλήματα. Το Σωματείο καταρχήν να απαιτήσει να σταματήσει αυτό. Στη συνέχεια και αν συνεχιστεί η ίδια πρακτική να προβεί σε παραστάσεις διαμαρτυρίας.
Γ. Βασική προϋπόθεση για την στοιχειώδη λειτουργία του Σωματείου είναι η συγκρότηση ενός αρχείου που θα περιλαμβάνει Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Διαταγές που μας αφορούν. Σε αυτό το αρχείο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη του Σωματείου. Να ληφθεί απόφαση για την συγκρότηση ενός βασικού τουλάχιστον, τέτοιου αρχείου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
 
 
 
     Για την Ε.Α.Κ.Π. Κεντρ. Μακεδονίας
 
Μελιόπουλος Γιώργος
Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.
Κεντρ. Μακεδονίας
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση