Ημερομηνία20-05-2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ Κ.Λ.Π

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου
 
 
 
Ιωάννινα 23-4-2008                                                              Προς                                                                                                                                                  
                                                                                            τα μέλη της                                                                                                       
                                                                                     Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
 
 
 
Με τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που στήριξαν το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, καθώς και για τον αγωνιστικό προσανατολισμό του Σωματείου μας από τη θέση που μας έδωσε το εκλογικό σώμα.
Καλούμε επίσης όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της Ένωσης, παρακολουθώντας παράλληλα την πορεία και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιστεύουμε με αυτό τον τρόπο ότι θα δικαιώσουν τις εκτιμήσεις μας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας αποτελεί μονόδρομο για ένα Σωματείο αντάξιο των προσδοκιών της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων.
Με την ευκαιρία της εορτής του Πάσχα ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση.
 
 
 
                                                                           Από
 Την Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών        
.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου
 
 
Ιωάννινα 29-4-2008                                                                                    Προς
                                                                                                               τα μέλη της
                                                                                                         Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
Συνάδελφοι
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους στο Δ.Σ. των παρατάξεων Π.Α.Σ.Κ.Π. και Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. για την κωλυσιεργία που επέδειξαν σε ότι αφορά τη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα.
Με δική τους ευθύνη ορίστηκε Δ.Σ. στις 28 Απριλίου (δεύτερη ημέρα του Πάσχα) στο οποίο υπήρξε παντελής απουσία και των δύο παρατάξεων, ενώ η πρόταση της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας προς τους επικεφαλής αυτών ήταν για τις 22 του ίδιου μήνα. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να ορίζεται εκ νέου Δ.Σ. στις 2-5-2008 σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές της Ένωσης και σε μια χρονική περίοδο που το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αντιμετωπίσει πολλά και σύνθετα προβλήματα όπως:
·        Οι συνέπειες που απορρέουν από τη μη υλοποίηση της απόφασης του 9ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας, σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού (διαγραφή της Ένωσης από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.).
·        Η αντιπυρική περίοδος 2008.
·        Οι καταγγελίες συναδέλφων που μας έχουν γνωστοποιηθεί σχετικά με την καταστρατήγηση του ωραρίου, τις περικοπές των ρεπό, και η αντιμετώπιση αυτών των φαινόμενων με ένδικα μέσα.
Με την αδικαιολόγητη αδράνειά τους για τόσο σοβαρά θέματα επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο η αρνητική κατάσταση στις εργασιακές μας σχέσεις και προκύπτει εύλογα το ερώτημα, πως θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ευρύτερες υποχρεώσεις που θα προκύψουν αναπόφευκτα κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όταν αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα βασικά καθήκοντά τους ως εκλεγμένα μέλη. 
Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία καλεί τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του Δ.Σ. να αναλάβουν τις ευθύνες που απορρέουν από το καταστατικό της Ένωσης κάνοντας το καθήκον τους απέναντι στους συναδέλφους που τους στήριξαν με την ψήφο τους.
 
 
 
 
                                                                                             Από την
                                                               Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών        
.
                                                                                            3η 
.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου
 
 
Ιωάννινα 2-5-2008                                                      Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                                         της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου                                     
 
Συνάδελφοι
Στην εκλογική αναμέτρηση της 20ης Απριλίου 2008 το εκλογικό σώμα επέλεξε να μη δώσει αυτοδυναμία σε κανένα ψηφοδέλτιο, με αποτέλεσμα να απαιτείται συνεργασία για τη σύνθεση του προεδρείου γεγονός αντίστοιχο με τις εκλογές του 2006.
Όπως είχαμε πράξει και κατά την προηγούμενη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, σεβόμενοι το αποτέλεσμα των εκλογών και αποδεχόμενοι τη θέση στην οποία κατετάγη το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας Πυροσβεστών, προτείνουμε διαπαραταξιακό προεδρείο, με κατανομή των αξιωμάτων αναλογικά με το ποσοστό των ψήφων του κάθε ψηφοδελτίου ως εξής:
 
Πρόεδρος                                     : Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. (ως πρώτο ψηφοδέλτιο σε ψήφους)
Γεν. Γραμματέας                          : Π.Α.Σ.Κ.Π.    (ως δεύτερο ψηφοδέλτιο σε ψήφους)
Αντιπρόεδρος                               : Α.Π.Π.Π.Η.    (ως τρίτο ψηφοδέλτιο σε ψήφους)
Ταμίας                                          : Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.
Οργανωτικός Γραμματέας           : Π.Α.Σ.Κ.Π.  
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας             : Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων           : Π.Α.Σ.Κ.Π.
 
Πιστεύουμε ότι η σύνθεση του προεδρείου που προτείνουμε αντιπροσωπεύει πλήρως το εκλογικό αποτέλεσμα και δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει εκπροσώπηση και από τα τρία ψηφοδέλτια.
Τέλος η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών δε συμμετέχει σε άλλου είδους συνεργασίες και στις ψηφοφορίες δηλώνει παρόν.
 
 
 
 
 
                                                                                                Για την
                                                                    Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών
                                                            Το εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.
                                                                                     
 
 
                                                                                       Βλάχος Δημήτριος       
.
                                                                                      4η       
.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου
 
 
Ιωάννινα 4-5-2008                                                                                      Προς
                                                                                                                τα μέλη της
                                                                                                         Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
 
Συνάδελφοι
Στη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις 2-5-2008, η Αγωνιστική Πρωτοβουλία σεβόμενη το αποτέλεσμα των εκλογών το οποίο δεν έδωσε αυτοδυναμία σε καμία παράταξη και αποδεχόμενη τη θέση στην οποία κατετάγη το ψηφοδέλτιό της, κατέθεσε πρόταση για διαπαραταξιακό προεδρείο με κατανομή των αξιωμάτων αναλογικά με το ποσοστό των ψήφων του κάθε ψηφοδελτίου ως εξής:
 
Πρόεδρος :                                  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. (ως πρώτο ψηφοδέλτιο σε ψήφους)
Γεν. Γραμματέας :                       Π.Α.Σ.Κ.Π.    (ως δεύτερο ψηφοδέλτιο σε ψήφους)
Αντιπρόεδρος :                            Α.Π.Π.Π.Η.   (ως τρίτο ψηφοδέλτιο σε ψήφους)
Ταμίας :                                       Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. 
Οργανωτικός Γραμματέας :        Π.Α.Σ.Κ.Π.
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας :    Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.  
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων :        Π.Α.Σ.Κ.Π.
 
Η πρόταση αυτή κατά την άποψή μας εξέφραζε πλήρως το εκλογικό αποτέλεσμα και παρείχε τη δυνατότητα να υπάρχει εκπροσώπηση στις θέσεις του προεδρείου από όλες τις παρατάξεις. Στη συνέχεια η Αγωνιστική Πρωτοβουλία δήλωσε ότι δεν προτίθεται  να συνεργαστεί αποκλειστικά με μια από τις δύο παρατάξεις για τη σύνθεση του προεδρείου, γιατί με αυτό τον τρόπο θα στερούσε την άμεση εκπροσώπηση σε σημαντικό αριθμό συναδέλφων που ψήφισε τη μία ή την άλλη παράταξη.
Η παραπάνω πρόταση απορρίφθηκε από τις δύο παρατάξεις και επήλθε μεταξύ τους συμφωνία ανάλογη με την προηγούμενη συγκρότηση του Δ.Σ. πριν δύο χρόνια, με εναλλάξ προεδρείο 11 μήνες για την Π.Α.Σ.Κ.Π. και τους υπόλοιπους για τη Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ..
Τέλος ψηφίστηκε ομόφωνα η πρόταση της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας για οικονομική και ηθική στήριξη των συναδέλφων σε δικαστικές ενέργειες κατά της Διοίκησης, όταν καταστρατηγούνται κεκτημένα δικαιώματα όπως είναι η μη χορήγηση της προβλεπόμενης ημερήσιας ανάπαυσης (ρεπό).
Η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε για να αντιμετωπιστούν τρέχοντα θέματα που είναι σε εξέλιξη. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε με αναλυτική και εμπεριστατωμένη πρόταση.
Συνάδελφοι
Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών θα συνεχίσει απερίσπαστα τον αγώνα στο πλευρό όλων των συναδέλφων, προωθώντας τα δίκαια αιτήματά τους στο Δ.Σ. και προτείνοντας ρεαλιστικές λύσεις για την επίλυσή τους.
 
                                                                                            Από την
                                                                   Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών              
             
         


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση