Ημερομηνία:20-05-2008
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΥ ΣΑΒΒΑ ΘΕΟΔΩΡΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ

 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 
   Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Αξιωματικοί στο Πυροσβεστικό Σώμα.
 
     Ονομάζομαι Σάββας Θεοδωρής, είμαι Επιπυραγός και υπηρετώ στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην υπηρεσιακή μου σταδιοδρομία υπηρέτησα στον 1ο, 2ο και 6ο Πυρ/κό Σταθμό Αθηνών ως Αξκός υπηρεσίας, στην Π.Υ. Χίου και στην Π.Υ. Λαυρίου ως αναπληρωτής Δκτή, στις θέσεις μαχίμου, Γραμματείας, Ανακριτικού, Πυρασφάλειας, στη Δ/κση Π.Υ.Αθηνών ως Αξ/κός στην πυρασφάλεια, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στη Δ/νση Οικονομικών/ τμήμα προμηθειών στη σύνταξη Διακηρύξεων και παρακολούθηση διαγωνισμών και ως τμηματάρχης αυτού και στη Δ/νση Εναέριων μέσων ως Διευθυντής της τον τελευταίο χρόνο.
    Στη συνδικαλιστική μου διαδρομή, υπήρξα από τα ιδρυτικά μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Υ.Π.Σ.), Γενικός Γραμματέας αυτής, μέλος του Δ.Σ., επικεφαλής της συντακτικής ομάδας της κατάθεσης πρότασης για τη θεσμοθέτηση του Κανονισμού Μεταθέσεων, μέλος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Αττικής και τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέλος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
    Κατεβαίνω ως υποψήφιος και διεκδικώ την ψήφος σας για μια άλλη αγωνιστική και διεκδικητική πορεία της συνδικαλιστικής μας Ένωσης που μόνο κατ΄ ευφημισμό πρέπει να ονομάζεται έτσι.
Και για να γίνω περισσότερο σαφής αν και στους περισσότερους από σας η κατάσταση αυτή είναι γνωστή. Αναρωτηθείτε ποιο αγωνιστικό προσανατολισμό είχε η προηγούμενη τουλάχιστον Διοίκηση της Ένωσής μας. Θυμηθείτε σε ποια πορεία κατεβήκαμε την τελευταία διετία για να διεκδικήσουμε λύσεις, στα πλέον οξυμένα προβλήματά μας κατά την τελευταία δεκαετία; Διεκδικήσεις στα χαρτιά και φανφάρες μέσα από το περιοδικό μας, το site της Ένωσής μας στο διαδίκτυο και από καμιά ανακοίνωση που έφτανε στο παρά … πέντε.  Αυτά ήταν τα … αγωνιστικά αποτελέσματα!!!
Στην ουσία υπήρξε μια πολιτική συμπόρευσης και παρακλήσεων στην πολιτική και φυσική ηγεσία, στην καλύτερη περίπτωση, αφού το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης εφαρμογή μιας κυβερνητικής πολιτικής που αφήνει τα σημάδια της στην όξυνση των προβλημάτων του συνόλου των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Πράγματι:
 •       Τα οργανικά κενά, παρά τις τελευταίες προσλήψεις ανέρχονται στις 4.000 περίπου, δηλαδή στο 1/3 της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος.
 •       Έμεινε στα χαρτιά η θολή αναγνώριση του επαγγέλματός μας σαν βαρύ, ανθυγιεινό και επικίνδυνο. Δε δόθηκε ούτε και από την Ένωσή μας πραγματικό περιεχόμενο στο αίτημα για αναγνώριση του βαρέως, ανθυγιεινού και επικίνδυνου του επαγγέλματός μας με πρόταση γιαένταξή του στα βαριά, ανθυγιεινά και επικίνδυνα επαγγέλματα, με μείωση του εργάσιμου βίουχωρίς την καταβολή πρόσθετων εισφορών, με μείωση και τήρηση του ωραρίου στα πλαίσια μικρότερης έκθεσης του προσωπικού στην επικινδυνότητα, λήψη πρόσθετων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και καταβολή επιδόματος σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού.
 •       Με τον ισχύοντα πλέον Ν.3511/2006 επέρχεται μεγαλύτερη στρατικοποίηση του Π.Σ. στα πλαίσια των Σ.Α. και ανοίγει ο δρόμος για την ανατροπή κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μέσω Π.Δ. που θα εκδίδονται, στις αποδοχές, στη διαδικασία προσλήψεων, στις μεταθέσεις, στο βαθμολόγιο, στις εκπαιδεύσεις κ.α.
 •       Μεταφέρονται στον τζόγο του χρηματιστηρίου και των ομολόγων τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων. Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα της πολιτικής αυτής με επενδύσεις σε ομόλογα των αποθεματικών των ταμείων μας Ε.Τ.Υ.Π.Σ. και Τ.Α.Υ.Π.Σ., έπεται συνέχεια με τα ενοποιημένα πλέον Ταμεία της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. στα πλαίσια του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με μεγάλες επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.λ.π. των ταμείων ΕΤΕΧ –ΤΑΑΣ της ΕΛ.ΑΣ, που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των αποθεματικών τους και επηρεάζουν τη συνολική πορεία των περιουσιακών στοιχείων του ενοποιημένου πλέον Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 •       Εφαρμόζονται διαδοχικά οι αντιασφαλιστικοί νόμοι Σιούφα και Ρέππα από το 1990 και μετά, με μείωση των συντάξεων και αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.
 •       Διατηρήθηκε ο βασικός μισθός του πυροσβέστη (654,00 €) σε επίπεδα κατώτερα και αυτής της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας, χωρίς αναπροσαρμογή του μισθολογίου και ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό.
 •       Η Πυροσβεστική Σχολή που ιδρύθηκε το 1979 χωρίς τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, συνεχίζει μετά από 30 περίπου χρόνια να καλύπτει παρωχημένες ανάγκες εκπαίδευσης σε Πυροσβέστες, Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς που καλούνται όμως να φέρουν σε πέρας με λιγότερη οργανική δύναμη πολλαπλάσια και συνεχώς διευρυμένα ως προς το περιεχόμενο συμβάντα.
 •       Οι παράνομες επιφυλακές χιλιάδων ωρών απλήρωτης εργασίας, τα επικίνδυνα εξαντλητικά - εξουθενωτικά ωράρια εργασίας και η αντικατάσταση του μόνιμου προσωπικού που υπολείπεται για την αντιπυρική περίοδο με εποχικούς δασοπυροσβέστες χωρίς δικαιώματα, θα είναι στη ημερήσια διάταξη και στη φετινή αντιπυρική περίοδο.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Αξιωματικοί, για όλα τα παραπάνω και τόσα άλλα που δεν χωρούν σε μια κόλλα χαρτί, υπεύθυνη δεν είναι μόνο η κυβερνητική πολιτική διαχρονικά.
Μεγάλη ευθύνη έχουν οι Διοικήσεις της Ένωσης που μας παραμυθιάζουν με φανφάρες, είτε εντάσσονται στη γνωστή διαμάχη προηγούμενης και νέας φυσικής ηγεσίας είτε εμφανίζονται ως τιμητές αυτής της ανυπαρξίας ενώ μέχρι σήμερα συνδιοικούσαν την Ένωση και συνυπόγραφαν αγαστά και ενωτικά την ταφόπλακα της όποιας αγωνιστικής συνδικαλιστικής μας δράσης.
Σήμερα πλέον έχουν πέσει τα προσωπεία και οι μάσκες αποκαλύφθηκαν !!!
 •          Για τη συνέχιση του νοήματος της ύπαρξης της Ένωσής μας.
 •          Για τον αναπροσανατολισμό της συνδικαλιστικής μας δράσης σε διεκδικητική αγωνιστική κατεύθυνση, μαυρίστε τους όποιους συνδικαλιστές με τα γνωστά τερτίπια των μικροεξυπηρετήσεων και των πελατειακών σχέσεων μέσα από κάποια θέση της Διοίκησης που κατείχαν ή κατέχουν  προσπάθησαν ή προσπαθούν να εξαγοράσουν τη ψήφο σας.
Τιμωρείστε αυτούς που με τη διγλωσσία τους ψαρεύουν σε θολά νερά.
Επιλέξτε τίμιους αγωνιστές συναδέλφους Αξιωματικούς να σας εκπροσωπούν, βάζοντας στην άκρη προσωπικά βολέματα και υπολογισμούς, μαζί με σας, για σας !!!
 
Εμπρός για να διεκδικήσουμε μαζί:
 •          ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
 •          ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ – 7/ΩΡΟΥ – 35/ΩΡΟΥ.
 •          ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ.
 •          ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ. ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΩΝ ΡΕΠΟ ΄Η ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.
 •          ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΝΕΑ ΒΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΜΕΙΩΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.
 •          ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ.
 •          ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ, ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΒΑΡΙΑ, ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΒΙΟΥ.
 •          ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕ, ΜΕ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.
 •          ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ.
 •          ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΄Η ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ.
 •          ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
 
 
Με εκτίμηση
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ
Υποψήφιος για το Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ.
 
                                                                                                                       
                                                                                                               
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα επιστολή παρακαλώ να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1264/1982.                                                                        
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση