Ημερομηνία09-05-2008
ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΠΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ
Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανήσων 44 Τηλ: 22410-23334/23333    FAX 22410-27443
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
Τηλ Προέδρου       6973357822            ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Τηλ Γεν. Γραμματέα 6972842206          ΚΟΙΝ: 1) Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Παν. Χηνοφώτη                    
                                                                                 2) Τα πολιτικά Κόμματα και Βουλευτές Νομού
                                                                                                                                                                        
   Αριθ. Πρωτ. 49                                                  3) Αρχηγό του Π. Σώματος κ. Κοντοκώστα   
                                                                                                                                                                                            
 Ρόδος 10/05/2008                                        4) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου                                                                                                                  
                                                                                 5)  Λοιπούς αποδέκτες
                                                                                 6) Μ.Μ.Ε και Τύπο   
 
                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                Τοποθετήσεις Αρχιπυροσβεστών
.
Κύριε Υπουργέ,
Μετά από τις τοποθετήσεις των Αρχιπυροσβεστών είναι πλέον προφανές ότι οι μεταθέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα διενεργούνται με άλλα κριτήρια πέραν των διατάξεων των υπαρχόντων Προεδρικών Διαταγμάτων και κανονισμών, με αποκλειστικό όφελος ενός μικρού μέρους Υπαλλήλων.  
Είναι διάχυτη η ανησυχία που επικρατεί στους Συναδέλφους από την καταπάτηση Διατάξεων Π. Διαταγμάτων και κανονισμών για την εξυπηρέτηση κάποιων και δημιουργείται ανασφάλεια στο προσωπικό όταν διαπιστώνει ότι καταλύεται κάθε έννοια δικαίου μπροστά στην εξυπηρέτηση κάποιων.
Σύμφωνα με τον κανονισμό οι εξερχόμενοι από την οικεία σχολή Αρχιπυροσβέστες τοποθετούνται στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται και οι τυχόν υπεράριθμοί, εάν υπάρχουν, τοποθετούνται σε κενές θέσεις άλλων Υπηρεσιών, Π.Δ 170/96 Άρθρο 17 παρ.2 και τροποποιήσεις αυτού (Π.Δ 86/05 Άρθρο 5 παρ.2), για τους πριν το 1996 καταταχθέντες ισχύει ο αριθμός μορίων και για τους μετά το 1996 η σειρά εξόδου από την Σχολή Πυροσβεστών. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος όμως ακολούθησε άλλη διαδικασία. Συγκεκριμένα:
Με την υπ’ αρίθμ. 22583Φ.202.5 /18-04-2008 απόφασή του εξέδωσε τους Α’ Β’ Γ’ πίνακες εκ των οποίων οι Β’ και Γ’ δεν προβλέπονται από τον κανονισμό μεταθέσεων, διότι ο μεν Β’ πίνακας αναφέρεται στην παρ.1 του Άρθρου 11 του Π.Δ 170/96 και τροποποιήσεις αυτού που δεν ισχύει για τους αποφοιτούντες Αρχιπυροσβέστες και για τους έχοντες προσληφθεί από το 1996 και μετά και ο πίνακας Γ΄ αναφέρεται αόριστα στην παρ.2 του Άρθρου 17 αλλά δεν ορίζει την κατηγορία των τοποθετουμένων αν δηλαδή είναι υπεράριθμοι στις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται. Αν είναι δυνατόν να υπάρχουν σήμερα Υπεράριθμοι με 3750 περίπου κενές θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα. !!
Επίσης με την 22725Φ.201.33 /10-04-08 απόφ. Α.Π.Σ ζητήθηκαν δηλώσεις επιθυμίας από τις τρεις (3) τελευταίες σειρές Πυροσβεστών που διορίστηκαν από την δική σας Κυβέρνηση. Δηλώσεις επιθυμίας αποφοιτούντων Αρχιπυροσβεστών δεν προβλέπει κανένας κανονισμός μεταθέσεων πόσο δε μάλλον και από συγκεκριμένες σειρές Υπαλλήλων.
Παρά το ότι οι τοποθετήσεις αυτές δεν προβλέπονται από καμία διάταξη, δεν τηρήθηκε και αυτή ακόμη η αρχαιότητα που προβλέπεται για τους μετά το 1996 προσληφθέντες με αποτέλεσμα συνάδελφοι Αρχιπυροσβέστες που υπέβαλλαν δηλώσεις να διαπιστώνουν ότι τοποθετήθηκαν άλλοι στις δικές τους θέσεις που είναι κατά πολύ νεότεροί τους.
Παρατηρήθηκε επίσης να τοποθετούνται Αρχιπυροσβέστες σε Υπηρεσίες πολλαπλάσιοι από τις υποτιθέμενες κενές θέσεις που δημοσιεύτηκαν στον πίνακα της υπ’ αριθμ.22725Φ.201.33 /10-04-08 αποφ Α.Π.Σ ή σε Υπηρεσίες που δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα..
Με τις παραπάνω μεθοδεύσεις καταλαμβάνονται οι κενές θέσεις σε Υπηρεσίες της υπόλοιπης χώρας οι οποίες ανήκουν σε Υπαλλήλους που υπηρετούν στην Δωδεκάνησο, οι οποίοι περίμεναν τις προσλήψεις για να μπορούν να μετατεθούν.
  Με τις αποφάσεις αυτές γίνεται ακόμα ένα βήμα προς την κατάργηση του κανονισμού μεταθέσεων – προσλήψεων ο οποίος απαίτησε πολλές θυσίες από τους Συναδέλφους και είχε όφελος το σταμάτημα των κομματικών διώξεων και προσλήψεων.  
 Η Ένωσή μας απαιτεί την πιστή εφαρμογή του κανονισμού μεταθέσεων Π.Δ 170/96 και των τροποποιήσεων αυτού για τις τοποθετήσεις της Σχολής Αρχιπυροσβεστών, την κατάργηση των πινάκων Β’ και Γ’ που είναι σε βάρος των υπολοίπων Συναδέλφων.
 
 
                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο
.
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
        Λουλουδάκης Απόστολος                                  Τσάκωνας Χρήστος
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση