Ημερομηνία07-01-2008
ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΥΛΑΚΩΝ

    ΕΝΩΣΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
                                           ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ
             Προσωρινή Δ/νση Καρά Τεπές (Κτήριο Π.Δ.Π.Υ.Β. Αιγαίου) ΤΚ 81100 Μυτιλήνη
Τηλ  Προέδρου6979885045  Τηλ.Αντιπροέδρου:6973383644 Τηλ.Γ.Γραμματέα   6945238641
 
 Μυτιλήνη  07-01-2008

                             ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο
 
        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη  
                                     2) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος κ. Αθαν. Κοντοκώστα            
                                     3) Πολιτικά κόμματα
                                     4) Α.Δ.Ε.Δ.Υ
                                     5) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
                                     6) Λοιπούς Αποδέκτες     
 
            Κύριε Υπουργέ η Ένωσή μας απαντώντας στο από 16/11/2007 έγγραφο του Α.Π.Σ με αριθμ. Πρωτ. 66669 οικ.106.94 με θέμα «παροχή διευκρινήσεων» και υπογράφει ο Διευθυντής Οργάνωσης και Νομοθεσίας, έχει να σας επισημάνει τα εξής:
            Στο έγγραφο αυτό εξηγείται ο τρόπος που η Υπηρεσία δύναται να θέτει σε επιφυλακή το πυροσβεστικό προσωπικό και ενώ η παράγραφος 1 και 2 αναφέρεται στην 20185 Φ.105.9/4/6//99 Δγή Α.Π.Σ καθώς και στο άρθρο 24 του Π.Δ 210/92 (ΚΕΥΠΣ) οι οποίες καθορίζουν πως τίθεται σε επιφυλακή το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς τον τρόπο και την διαδικασία εφαρμογής αυτής, στη παρ. 3 όμως  αναφέρει σε αντίθεση με τις παρ. 1 και 2  ότι:
            «σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ όταν υπάρχει ισχυρή πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς (Δείκτης 4 ή 5) τότε οι υπηρεσίες της περιοχής τίθενται σε στάδιο Μερικής επιφυλακής ή Αυξημένης ετοιμότητας που πρακτικά επιβάλει την προληπτική στελέχωση επιπλέων πυροσβεστικών οχημάτων. Εφόσον οι υπάρχουσες δυνάμεις των Υπηρεσιών δεν επαρκούν για την κάλυψη μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς και για την αντιμετώπιση τέτοιων εκτάκτων αναγκών όπως αυτές επιβάλλονται από τα καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να προασπίζεται και να διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρoν και η περιουσία του πολίτη, ο εκάστοτε Διοικητής – Περιφερειάρχης δύναται να θέτει σε επιφυλακή το πυροσβεστικό προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διαταγές»  
Φυσικά οι σχετικές διαταγές που ορίζουν την επιφυλακή είναι αυτές που αναφέραμε παραπάνω και που μνημονεύονται και στο έγγραφο του ΑΠΣ
Επιφυλακή καλείτε για την αντιμετώπιση συμβάντος που υφίσταται και όχι για μια ενδεχόμενη πυρκαγιά!
Η έλλειψη δύναμης είναι υπαρκτή πραγματικότητα, είναι σε γνώση της πολιτείας και αποκλειστική της αρμοδιότητα να κάνει τις ανάλογες προσλήψεις για να δοθεί λύση στο πρόβλημα, άρα δεν μπορεί να καλύπτονται μόνιμες ελλείψεις με την επίκληση επιφυλακής.
Για την κατηγορία κινδύνου 5 προβλέπεται «αύξηση επιφυλακής του προσωπικού», ο όρος δεν είναι κλήση σε επιφυλακή αλλά αύξηση των όρων επιφυλακής όπως η ετοιμότητα, η ενημέρωση και η επαφή του προσωπικού με την υπηρεσία.
Τα μέτρα ετοιμότητας δεν έχουν καμία σχέση με την κλήση σε επιφυλακή αλλά με την εγρήγορση του υπάρχοντος προσωπικού εν υπηρεσία, την καταλληλότητα και ετοιμότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λ.π
Οι καιρικές συνθήκες δεν μπορεί να ονομάζονται «έκτακτες» για να καλείται το προσωπικό να καλύψει τους σχεδιασμούς οι οποίοι εδώ και χρόνια υπογράφονται από τις διοικήσεις χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνεχείς μείωση του προσωπικού , απλά αλλάζουν την ημερομηνία κάθε χρόνο και ανατυπώνουν τον σχεδιασμό που παραμένει ως έχει.
Κύριε Υπουργέ με αυτό τον τρόπο καταπατείται κάθε εργασιακό δικαίωμα, καταργείται ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος του πυροσβέστη που παραμένει επί 24ωρα στην υπηρεσία χωρίς να υπάρχει συμβάν και όταν χρειαστεί να επέμβει σε υπαρκτό συμβάν τότε θα είναι ήδη καταβεβλημένος.
 Ενδεικτικό παράδειγμα, από την  αντιπυρική περίοδο που μας πέρασε στο νησί της Σάμου δόθηκε 34 φορές δείκτης επικινδυνότητας 4, αν λάβουμε υπ οψην και τι γενικές επιφυλακές που διατάχτηκαν φέτος τότε θα πρέπει να αφήσουμε τα σπίτια μας και να μετακομίσουμε στις υπηρεσίες μόνιμα όλο το καλοκαίρι.
Αν ίσχυε το να καλύπτονται τα κενά σε μόνιμη βάση από τους υπαλλήλους με επιφυλακή τότε δεν θα είχε λόγω ύπαρξης και εφαρμογής η Κ.Υ.Α 14867. Φ012.5/57 από τις 27/11/1981 με την οποία επεκτάθηκε η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας των 37,5 ωρών και για τους πυροσβέστες.
Οποίος κόπτεται για το Δημόσιο συμφέρoν και για την περιουσία του πολίτη φροντίζει να μην έχει κενά το πυροσβεστικό σώμα ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του αλλιώς θεωρούμε υποκριτική κάθε αναφορά και ενεργεία προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτά να τα πουν στους πληγέντες της Πελλοππονήσου που αναζητούσαν Πυροσβέστες να τους βοηθήσουν και δεν υπήρχαν πουθενά! Γιατί άραγε; μήπως γιατί οι υπηρεσίες λειτουργούν με κενά στις οργανικές τους θέσεις;
 Το δημόσιο συμφέρον δεν θίγεται όταν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είναι χωρίς οδηγούς και δεν μπορούν να μεταφέρουν ασθενείς; Δεν θίγεται όταν υπάρχουν αστυνομικά τμήματα χωρίς αστυνομικούς και το κοινό έγκλημα δρα ανενόχλητο;
Κύριε Υπουργέ θεωρούμε τη συγκεκριμένη διατύπωση καταχρηστική όπου μέσω αυτής καταργείται το θεσμοθετημένο ωράριο για τους πυροσβέστες .
Στα πλαίσια αυτά ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας ώστε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο έγγραφο ως προς το σκέλος της παρ. 3 και να πάψουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα.
Σας ζητάμε να συμβάλετε στην διατήρηση και εδραίωση ενός εργασιακού κλίματος που θα σέβεται και θα διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων, όπως είναι το ωράριο και παράλληλα θα εξασφαλίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα στηρίζεται στις αρχές του αλληλοσεβασμού της προσωπικής και υπηρεσιακής υπόστασης όλων μας!! 
 
                                                            Με τιμή
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. Μουστάκας                             Φ. Καρίμαλης                         Χ. Νέτου
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση