Ημερομηνία:19-12-2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΕΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 236/07 ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                         
                       Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος   
                                
            Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου                          
            Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νήσου Ρόδου και Δωδεκανήσου
            Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Κέρκυρας  
             Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.                                                           
 
 ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2007         ΠΡΟΣ:  Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο                                                                         
 
                                                      ΚΟΙΝ: 1)  Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη  
                                                                 2)  Πολιτικούς Φορείς
                                                                 3)  Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Αθανάσιο Κοντοκώστα
                                                                4)  Α.Δ.Ε.Δ.Υ - Κοιν/κους& Συνδ/κους Φορείς της Χώρας.                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                5) Μ.Μ.Ε και Τύπο
 
   Κύριε Υπουργέ την 14/12/2007 ανακοινώθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατάταξη 1.260 Πυροσβεστών η οποία είναι μεν ένα θετικό βήμα αλλά δεν επαρκεί για την κάλυψη των τεράστιων κενών οργανικών θέσεων του Π.Σ.
   Διαπιστώσαμε όμως παράλληλα ότι εκδώσατε και το Π.Δ 236/2007 όπου μέσω των διατάξεων του ο κανονισμός προσλήψεων που υπήρχε δέχεται το δεύτερο σοβαρότερο πλήγμα μετά από το Π.Δ 19/2006 με το οποίο θεσπίστηκε η προφορική συνέντευξη, επήλθε η αδιαφάνεια των γραπτών εξετάσεων και η κατάργηση του βαθμού απολυτηρίου .
   Με αυτό το νέο  Π.Δ 236/2007 σε συνδυασμό με το Π.Δ.19/06 η αξιοκρατία που έως ένα βαθμό διέπνεε τις διατάξεις του κανονισμού προσλήψεων δέχτηκε βαρύτατο πλήγμα. Μέχρι και πριν την έκδοση του Π.Δ. 236/07 αποτελούσαν ο κανονισμός προσλήψεων και ο κανονισμός μεταθέσεων ένα ενιαίο διάταγμα το Π.Δ 170/96 το οποίο στο Ά ΚΕΦΑΛΑΙΟ καθορίζονταν οι προσλήψεις και στο Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ οι μεταθέσεις,
   Το Π.Δ. 170/96 ναι μεν είχε δεχτεί τροποποιήσεις διατηρούσε όμως την λειτουργική του βάση που ήταν οι κατά τόπους προσλήψεις, η κάλυψη των κενών θέσεων κατά πόλη και το αμετάθετο των αποφοιτούντων από την Ακαδημία (Π.Δ397/98) ώστε να σταματήσει το πρόβλημα των μεταθέσεων οριστικά, αυτά όμως καταργούνται με το νέο Π.Δ. 236/07, συγκεκριμένα:
  Τέσσερις ημέρες πριν την ανακοίνωση της προκήρυξης δημοσιεύτηκε το Π.Δ 236/07, χωρίς ουσιαστική ενημέρωση του Συνδικαλιστικού μας κινήματος για το ακριβές περιεχόμενο του, με το οποίο καταργούνται διατάξεις του Άρθρου 2 του Π.Δ 170/96 ΚΕΦ. Α’ Κανονισμός προσλήψεων  και όπως τροποποιήθηκε, με το οποίο οριζόταν τα εξής αυτονόητα:
   «Για την αντιμετώπιση των Υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό…προκηρύσσεται διαγωνισμός κατά πόλη (αυτές οι δύο λέξεις καταργούνται τώρα)…πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού ο Αρχηγός Π.Σ…όριζε με γνώμονα τις Υπηρεσιακές ανάγκες, πόσες από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, κατά κατηγορία θα καλυφθούν και σε ποιες Υπηρεσίες κατά πόλη» και αυτή η φράση καταργείται τώρα με το Π.Δ 236/2007.
   Με απλά λόγια καταργήθηκε το μέτρο που όριζε σε ποιες πόλεις υπάρχουν κενές θέσεις και ανάγκες για Πυροσβέστες και για να ολοκληρωθεί το ανοσιούργημα καταργήσατε και την επόμενη διάταξη συνέχεια του Άρθρου 2 του Π.Δ. 170/96 όπως τροποποιήθηκε, που ορίζει τα εξής:
   «Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι οργανικές κενές θέσεις των Υπηρεσιών του Σώματος, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από πυρ/ικούς Υπαλλήλους που υπηρετούν στο Σώμα κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος διατάγματος, έχουν δηλώσει τις πόλεις αυτές ως πόλεις συμφερόντων τους και επιθυμούν να μετατεθούν σε αυτές (Π.Δ 150/98/ Π.Δ 397/98) ».  
   Με απλά λόγια οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τους «εκλεκτούς» που θα αποφοιτήσουν από την Ακαδημία όπως έγινε και με τους αποφοιτήσαντες από την Ακαδημία φέτος οι οποίοι αντί να καλύψουν τα κενά της Αττικής μετατέθηκαν σε κενές θέσεις στην επαρχία κοντά στα σπίτια τους!! Ενώ αυτοί που περιμένουν στα νησιά και αλλού πάνω από 10 χρόνια θα περιμένουν πολύ ακόμα παρά τις υποσχέσεις που δώσατε με την έκδοση του Π.Δ 86/05 το οποίο προέβλεπε ότι: «μετατίθενται στην πόλη συμφέροντός τους μόνον όταν προκύψει σε αυτήν πραγματική κενή θέση και γίνουν προσλήψεις στην Υπηρεσία που υπηρετούν» (Άρθρο 11Α παρ.1 Π.Δ 86/2005)  και έδινε το δικαίωμα σε αυτούς αλλά και σε όλους τους νεοεισερχόμενους με το Άρθρο 10Α του Π.Δ 86/2005 να δηλώνουν άπαξ την πόλη συμφερόντων τους από την οποία δεν μετατίθενται ποτέ παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ λόγους υγείας κ.λ.π.
 Όλα αυτά δεν ισχύουν πλέον καθότι δεν αναφέρονται στον νέο κανονισμό προσλήψεων και ούτε γίνεται μνεία στο Π.Δ 170/96 και τις τροποποιήσεις αυτού καθότι όλες οι προηγούμενες διατάξεις καταργούνται με το νέο Π.Δ 236/2007.
 Κύριε Υπουργέ ρωτάμε αφού δεν γίνεται διαγωνισμός κατά πόλη πως λοιπόν :
  •      Θα μετατεθούν στις υπηρεσίες οι αποφοιτούντες της Ακαδημίας;
  •      Θα καλύψετε τα τραγικά κενά υπηρεσιών που έγιναν αφορμή για την απώλεια τεράστιων δασικών εκτάσεων ( Πάρνηθα ) όπως Π.Χ. του Πυροσβεστικού Κλιμάκιου των  Δερβενοχωρίων και τόσων άλλων υπηρεσιών σε όλη την χώρα;     
Ζητάμε:  
 1ον Την ανάκληση της προκήρυξης  και την αναδιατύπωση της ως ίσχυε πριν το Π.Δ. 236/07, δηλαδή σαφής  προσδιορισμός για ποιες υπηρεσίες προκηρύσσονται οι θέσεις και πόσες κενές από κάθε υπηρεσία θα καλυφθούν .
 2ον Την κατάργηση των Π.Δ 19/06 & Π.Δ 236/07 και την θέσπιση ενός αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων.
.
                Με κάθε τιμή για τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
.
        Ε.Υ.Π.Σ.                             Ε.Υ.Π.Σ.                                  Ε.Υ.Π.Σ.                                 Ε.Α.Κ.Π. 
 Βορείου Αιγαίου        Ρόδου και Δωδεκανήσου       Νομού Κέρκυρας           
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   Το μέλος του Δ.Σ. της ΠOΕΥΠΣ
 Μουστάκας Γεώργιος         Τσάκωνας Χρήστος               Βασιλάκης Στέλιος                      Μιχαήλ Μιχαήλ 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση