Ημερομηνία06-11-2007
ΑΝΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ Π.Υ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   
        ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ       
Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ
Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανησίων 44 Τηλ: 22410-23334 / 23333 fax 22410 27443
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 ΠΡΟΣ: Τον Αρχηγό του Πυρ/κού Σώματος κ. Ανδρέα Κόη
  Τηλ. Προέδρου 6973357822                                                             ΚΟΙΝ: 1)Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη    
  Τηλ. Γεν. Γραμματέα  6977509943                                                                 Παυλόπουλο                                                        
                                                                                                                             2) Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Χηνοφώτη                                                                                                                                    
                                                                                                                             3) Πολιτικά Κόμματα και Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου
                                                                                                                             4) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδ/σου
                                                                                                                             5) Δ/τη Π.Δ.Π.Υ Νοτίου Αιγαίου, Δ/τες Π.Υ Νομού
Αριθμ. Πρώτ.  69   / 2007                                                                                 6) Α.Δ.Ε.Δ.Υ 
 Ρόδος   06 / 11 / 2007                                                                                     7) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
                                                                                                                            8)  Λοιπούς  αποδέκτες                                                                                                                      
 .
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
.
         Αρχηγέ. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της ενασχόλησης και συμμετοχής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε έργα που δεν είναι της αρμοδιότητας της, γεγονός που κατά την γνώμη μας θίγει την αξιοπρέπεια και το κύρος της Υπηρεσίας μας και δημιουργεί εύλογες ανησυχίες στο προσωπικό.
         Συγκεκριμένα τελευταία παρατηρείται στην Π.Υ Ρόδου το φαινόμενο να απαιτείται από την Υπηρεσία με έγγραφα παραγόντων της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλων Υπηρεσιών και φορέων, η εκτέλεση έργων που ουδεμία σχέση έχουν με την παροχή βοηθείας από κινδύνους πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών (Ν.3511/06 Άρθρο 1 παρ.1α), αλλά πρόκειται για εργασίες που εκτελούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών αυτών και ανατίθενται σε εργαζόμενους πολίτες, κυρίως μετά από μειοδοτικούς διαγωνισμούς.
         Την 3-Νοεμβρίου-2007 το πρωί, ημέρα Σάββατο, το κλιμακοφόρο της Π.Υ Ρόδου διατάχθηκε μετά από έγγραφο του Αντινομάρχη να μεταβεί στο κτήριο της εφορίας για το πλύσιμο των τζαμιών του κτηρίου ανεβάζοντας πολίτη στο καλάθι γεγονός που απαγορεύεται από τον κανονισμό λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με το Άρθρο 41 παρ.5 του ΚΕΥΠΣ (Άρθρο 38 Π.Δ 8/91), παραβιάζοντας τον ιδρυτικό Νόμο λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος και εμφανίζοντας μια άσχημη εικόνα στους πολίτες για το Πυρ/κό Σώμα και το προσωπικό του.
         Αρχηγέ, είναι αυτές οι πρακτικές προάγγελος εξελίξεων μετά την ένταξη μας στο υπουργείο Εσωτερικών όπου μέσα από το στρατιωτικοποιημένο και αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο που λειτουργεί το Π.Σ κινδυνεύει να καταστεί η «υπηρεσία» των κάθε λογής παραγόντων της Τ.Α. η διαφόρων Υπηρεσιών εάν παγιωθεί μια τέτοια κατάσταση;
         Ζητάμε να δοθούν οδηγίες στους Διοικητές των Υπηρεσιών να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να περιφρουρούν το κύρος του Πυροσβεστικού Σώματος, την αυτοτέλειά του και το επάγγελμα του Πυροσβέστη και να μην συμβάλλουν ώστε να παγιωθούν παρόμοιες καταστάσεις υποχωρώντας σε τέτοιες απαιτήσεις και πιθανόν πιέσεις, που ευτελίζουν το κύρος και την αξιοπρέπεια της Υπηρεσίας μας και αποτελούν κακό προηγούμενο για μελλοντικές εξελίξεις. Για αυτό ζητάμε να στηριχθούν οι τοπικοί Διοικητές με σαφείς οδηγίες και να δίνουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις στους διάφορους φορείς ώστε να μην σύρεται η Υπηρεσία σε παρόμοιες απαιτήσεις.
         Επίσης να γίνει γνωστό στους διάφορους φορείς ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια επέμβασης σε συμβάνταπου έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών και όχι στην μείωση του κόστους εργασιών των διαφόρων Υπηρεσιών τους, ούτε στην αποκόμιση μεγαλύτερου κέρδους από τα διάφορα συνεργεία που αναλαμβάνουν εργασίες αρμοδιότητας τους.          
         Επιτέλους ας αντιληφθούν ορισμένοι ότι η συνεργασία με τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και η όποια ενίσχυσή της, είναι βοήθεια στους πολίτες που κινδυνεύουν και όχι εταιρική δοσοληψία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είναι επιχείρηση!! αλλά κρατική Υπηρεσία με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και είναι υποχρεωμένοι να την ενισχύουν. Ας σεβαστούν όλοι τους Πυροσβέστες που τους θυμούνται και τους αποκαλούν ήρωες όταν καίγονται και σκοτώνονται στα συμβάντα και όταν θέλουν να κάνουν μικροπολιτική να τους θεωρούν «υπηρέτες» της εξουσίας τους.
          Η Ένωσή μας θα αντιδράσει άμεσα για να προστατέψει το κύρος και την αξιοπρέπεια μας αν δεν ληφθούν μέτρα και θα στραφεί κατά παντός υπευθύνου με κάθε νόμιμο μέσο σε ενδεχόμενη επανάληψη αυτής της κατάστασης. 
 
 .
                                                                            Με Τιμή
 .
                                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο
.
 
              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
.
                    Καλτσίδης Γεώργιος                                                   Τσάκωνας Χρήστος
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση