Ημερομηνία30-07-2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ιωάννινα 31-7-2007                                                     Προς
                                                                               τα μέλη της
                                                                         Ε.Υ.Π.Σ.Π.Ηπείρου
 
ΘΕΜΑ: «Εργασία πυροσβεστικού προσωπικού σε αντίξοες συνθήκες»
 
  Συνάδελφοι
  Βρισκόμαστε ήδη στο μέσο της αντιπυρικής περιόδου και όλοι επωμιζόμαστε τις συνέπειες της αντεργατικής πολιτικής που εφαρμόζεται στον κλάδο μας.
  Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων της περιφέρειας έχει υποχρεωθεί να εργάζεται κάτω από συνθήκες μεσαίωνα.
  Το ωράριο παραβιάζεται καθημερινά εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στις περισσότερες υπηρεσίες της περιφέρειας και των παράνομων επιφυλακών που είναι αντίθετες με την κείμενη νομοθεσία. (κήρυξη επιφυλακής για να αποσταλούν ενισχύσεις στις πυρκαγιές του νομού Κορίνθιας, του νομού Αχαΐας, της Αλβανίας κ.λ.π. όταν στο διάστημα αυτό δεν είχε κηρυχθεί γενική επιφυλακή από το αρχηγείο)
  Οι άδειες και οι ημερήσιες αναπαύσεις περικόπτονται συνεχώς.
  Τα παραπάνω γεγονότα οδηγούν σε συνεχή παροχή εργασίας τους συναδέλφους μέχρι 60 και 80 ώρες δημιουργώντας σε αυτούς σωματική και πνευματική κόπωση, φαινόμενο που δεν συνάδει με την επικινδυνότητα της εργασίας που παρέχουμε.
  ΟΙ αιτίες που διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση είναι γνωστές σε όλους μας:
  •          Η έλλειψη δύναμης στο Π.Σ. που ανέρχεται σε 4000 κενές οργανικές θέσεις.
  •          Ο περιορισμός των πιστώσεων για την υπερεργασία και την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των συναδέλφων εποχικών.
  •          Η μη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που τους μετατρέπει σε φθηνό εργατικό δυναμικό.
  Η τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εργασιακές μας σχέσεις είναι γνωστή και στην ηγεσία του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Ηπείρου, στο προεδρείο της οποίας βρίσκεται η Π.Α.Σ.Κ.Π. που αδρανεί προκλητικά στην ισοπέδωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, όπως έγινε και την περσινή χρονιά με την παράταξη της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. στην αντίστοιχη θέση.
Αυτές οι δύο παρατάξεις αποτελούν τους βασικούς αρωγούς της Διοίκησης στην εφαρμογή των παράνομων και αντεργατικών διαταγών.
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι:
  •       Δεν έχουν καμία διάθεση να παρέμβουν για να προστατέψουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα όπως το ωράριο εργασίας, το ρεπό, η άδεια του υπαλλήλου κ.λ.π.
  •       Αν είχαν την παραμικρή πρόθεση να το κάνουν θα ήταν πολύ εύκολο γι αυτούς με αφορμή το γεγονός ότι η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών Ηπείρου είχε καταθέσει από 01-09-2006 στο Διοικητικό Συμβούλιο γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της ομοσπονδίας, η οποία ανέλυε το θέμα των επιφυλακών και διευκρίνιζε πότε μια επιφυλακή είναι νόμιμη και πότε παράνομη, διευκολύνοντας έτσι το Δ.Σ. να κάνει το καθήκον του και να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Η πρόταση αυτή όπως και τόσες άλλες παραπέμφθηκε στις καλένδες και από τις δύο παρατάξεις.
  •       Οι αντιπρόσωποι τους στην ομοσπονδία συνέβαλλαν στη διάλυση του 9ου συνεδρίου με αποτέλεσμα να μην παρθούν αποφάσεις για παρέμβαση του προεδρείου προς τη φυσική ηγεσία σχετικά με τις καταστρατηγήσεις του ωραρίου, καθώς και για αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κλάδου για τόσα προβλήματα που παραμένουν άλυτα.
  •       Η δραστηριότητα των εκλεγμένων μελών τους στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας – 12 της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και 6 της Π.Α.Σ.Κ.Π. ανάμεσά τους και  εκλεγμένο μέλος από την Ένωσή μας – είναι ανύπαρκτη προσφέροντας έτσι πολύτιμη βοήθεια στην κυβέρνηση ώστε να προωθεί περαιτέρω αντιδραστικές ρυθμίσεις σε βάρος μας.    
  Συνάδελφοι
  Έχουμε όλοι καταλάβει πλέον ότι δεν πρέπει να προσδοκούμε ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά μας όσο στις θέσεις του προεδρείου της Ένωσής μας εναλλάσσονται οι παρατάξεις Π.Α.Σ.Κ.Π. και Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.
  Εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι οι συνάδελφοι που απαρτίζουν τις θέσεις αυτές δεν είναι διορισμένοι αλλά εκλέγονται από εμάς τους ίδιους.
  Βγάλτε τα συμπεράσματά σας και θυμηθείτε τη φετινή αντιπυρική περίοδο κατά το διάστημα της υποσχεσιολογίας των επόμενων εκλογών των συνδικαλιστικών μας οργάνων. 
Ενισχύστε την Αγωνιστική Πρωτοβουλία στον δύσκολο αγώνα που κάνει για να προασπίσει τα εργασιακά μας κεκτημένα.
 
 
 
                                                                 
                                                                      Βλάχος Δημήτριος
                                                                      Αντιπρόσωπος της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.
                                                                      στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση