Ημερομηνία31-07-2007
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 
 
 
 
 
 
 
Κέρκυρα          2007                                   ΠΡΟΣ: Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας
Αριθμ. Πρωτ.
                                                                                                                                         
 ' ΠΡΟΕΔΡΟΥ        : 6948246404
' Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : 6974936402                       
 
 
                                                                                               
                                                                                                       
 
ΘΕΜΑ: «Ανεπαρκής στελέχωση Πυρ/κού Σταθμού Κ.Α.Κ.Κ. με προσωπικό-Επίδοση Εγγράφου»
 
ΣΧΕΤ. α) ΥΠΑ Δ3 Γ 19951 4130 ΦΕΚ 669 τ.Β΄ 1 6 2001 Έγκριση Κανονισμού  
                  Πυρασφαλείας και Διάσωσης Α/Δ
 
             β) ΥΠΑ Δ3 Α 2467 490 ΦΕΚ 177 τ Β’ annex 14 τόμος Ι & ΙΙ 19-2-2002
      
       Τα όσα αναπτύσσονται στο παρόν έγγραφο, σκοπεύουν αφενός μεν να καταδείξουν την αγωνιώδη προσπάθεια της Ένωσής μας να δοθούν λύσεις σε μια σειρά προβλημάτων σε ζητήματα   σχετικά με τα καθήκοντά μας στην ουσιαστική και αποτελεσματική άσκησή τους και αφετέρου την μέσω της ενέργειάς μας αυτής εξασφάλισης νομικής και υπηρεσιακής κάλυψης των μελών μας έναντι οιουδήποτε συμβάντος ήθελε συμβεί, σε οποιοδήποτε σημείο του Νομού και που αποδεδειγμένα και με βάσει τις αρχές της Πυροσβεστικής Τέχνης και του Νόμου, η τυχόν πλημμελής αποτελεσματικότητά των πυροσβεστικών εξόδων θα οφείλεται στην την αποδεδειγμένη έλλειψη δύναμης σε όλες τις υπηρεσίες του Νομού-και ειδικότερα των όσων συμβαίνουν στο Πυροσβεστικό Σταθμό του αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας 
  Η ενέργεια μας αυτή έρχεται σε συνέχεια πολλαπλών άλλων που είδαν επί μακρόν το φώς της δημοσιότητας και που δεν τελεσφόρησαν επί του ουσιαστικότερο και που εξήντλησαν όλες τις συνδικαλιστικές και υπηρεσιακές πρακτικές . Θεωρώντας λοιπόν ότι έχοντας πράξει μέχρι σήμερα από ηθικής πλευράς το καθήκον μας ως Επαγγελματίες Πυροσβέστες, έχοντας αναδείξει ως συνδικαλιστές τα μείζονα και μέγιστα των προβλημάτων μας -άρα και τις κοινωνίας- μη περιμένοντας και μη ελπίζοντας ότι υπηρεσιακός, πολιτικός ή κοινωνικός παράγοντας ενδιαφέρεται για την λύση των όσων κατά καιρούς υπεύθυνα και επαγγελματικά έχουμε δημοσιοποιήσει , κάνοντας χρήση ομόφωνης εξουσιοδότησης –εντολής των μελών στην Γενική Συνέλευση της 27/11/2006 ασκούμε το τελευταίο σε μας μέσο και μέτρο για την αυτοπροστασία της σωματικής μας ακεραιότητας και της υπηρεσιακής και ατομικής μας αξιοπρέπειας.
 
                     Ο νομός της Κέρκυρας, εκτός από την γνωστή σε όλους τουριστική ανάπτυξη και τις συνακόλουθες ανάγκες από την ύπαρξη μεγάλων τουριστικών μονάδων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρων συνάθροισης κοινού (διαφόρων χρήσεων), περιβάλλεται και από ένα μοναδικό και γνωστό σε όλους πράσινο που αποτελεί και το σήμα κατατεθέν της νήσου με ότι αυτό φυσικά συνεπάγεται από πυροσβεστικής άποψης. Ακόμα διαθέτει ένα από τα πιο δύσκολα επιχειρησιακά αλλά και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ιστορικά κέντρα με μεγάλη επικινδυνότητα από πυροσβεστικής άποψης λόγω κατασκευής (απροσπέλαστοι δρόμοι από τα πυρ/κά οχήματα, ψηλά κτίρια κατασκευασμένα με κυρίαρχο υλικό -όσον αφορά την εσωτερική δόμηση και διακόσμηση-το ξύλο).Τέλος, διαθέτει το διεθνές αεροδρόμιο « Ιωάννης Καποδίστριας» που αποτελεί την πύλη εισόδου χιλιάδων τουριστών –και κατά συνέπεια τον οικονομικό πνεύμονα του νησιού-με εκατοντάδες πτήσεις τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι ανάγκες στον επιχειρησιακό τομέα είναι αυτονόητα μεγάλες και τούτο για τον πρόσθετο λόγο της ιδιαιτερότητας μας ως νησί κάτι που ως ιδιαιτερότητα (στον επιχειρησιακό τομέα) προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα όσα   και όποια προβλήματα υπάρχουν.
 
   Η μερική αναδιάρθρωση του Πυρ/κου Σώματος που επέφερε η ανάληψη της δασοπυρόσβεσης, είχε σαν αποτέλεσμα την ίδρυση (σταδιακά) τριών πυροσβεστικών κλιμακίων στο βόρειο τμήμα (1), στο νότιο τμήμα (1) και στο νησί Παξοί (1) .
Η διαδικασία αυτή αν και θεωρητικά λειτούργησε σε αποκεντρωτική βάση, δεν έχει συνδράμει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή αφού οι ελλείψεις προσωπικού ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες είναι έντονη και το καλοκαίρι στηρίζεται σε εποχικούς υπαλλήλους χωρίς  ιδιαίτερη ειδίκευση, που όμως καλούνται να επέμβουν σε όλων των ειδών τα συμβάντα.
 
       Τα προβλήματα στο γενικό πλαίσιο που περιγράφονται και οι αποσπασματικές λύσεις που επιλέγονται, ακόμα και αν δεχθούμε την λογική που επιφέρει η τακτική των μαζικών επιφυλακών ή των αποσπάσεων υπαλλήλων από την ηπειρωτική Ελλάδα, τακτική που εφαρμόζεται χωρίς φειδώ με τον πλέον αυταρχικό τρόπο και με την απειλή της ποινής,   τακτική που επιπλέον αντικαθιστά και λειτουργεί ως άλλοθι στην άρνηση ή τον φόβο της υπηρεσιακής κρίσης ή αποστρατείας ως προς την ιεραρχική ενημέρωση για ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των προβλημάτων, δεν οδηγούν σε ασφαλή επιχειρησιακά δεδομένα, αφού οι ανάγκες διευρύνονται -όπως και οι ελλείψεις- συνέπεια της πολιτικής των μη προσλήψεων από το έτος 2000 και των συνεχών αποχωρήσεων (συνταξιοδοτήσεις , μεταθέσεις κ.λπ.). Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι, η δύναμη των Υπηρεσιών της Π.Υ. Κέρκυρας σύμφωνα με το παλαιό οργανόγραμμα και πριν την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης θα έπρεπε να είναι 168 άτομα και όχι 96 άτομα που είναι σήμερα και συγκεκριμένα:
 
 
·        1οςΠ.Σ. 37 άτομα αντί των 65 ατόμων(δύναμη βάρδιας επέμβασης 5 άτομα).
 
·        2ος Π.Σ. 18 άτομα(5 συνταξιοδοτούνται μέσα στο τρέχον έτος και αναμένεται να κάνουν χρήση υπολοίπων αδειών και ρεπό) αντί των 35 ατόμων(δύναμη βάρδιας 5 άτομα) Να σημειωθεί ότι ο αριθμός 35 αποτελεί εκτίμηση βάσει της τάξης του ως πυροσβεστικού σταθμού γενικότερα    ( β΄ τάξεως) και όχι βάσει της ιδιαιτερότητάς ως Πυρ/κου Σταθμού Αεροδρομίου (75 άτομα με περίπου 15 άτομα ανά βάρδια βάσει πορίσματος μικτής επιστημονικής επιτροπής ΑΠΣ & ΥΠΑ για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας συγκεκριμένα.) Επιπλέον ένας υπάλληλος αναμένεται να αποσπαστεί στο πεζοπόρο τμήμα δασοπυρόσβεσης για το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου από 15-5-2007. Όσο για την εξειδικευμένη εκπαίδευση του εν λόγω προσωπικού σας ενημερώνουμε ότι μόνο 4 από τους υπαλλήλους που σήμερα υπηρετούν στον 2ο πυρ/κο σταθμό του Α/Δ έχουν παρακολουθήσει το σχετικό με το αντικείμενό τους εκπαιδευτικό σεμινάριο στον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος ενώ η έλλειψη του προσωπικού καθιστά αδύνατη την μετεκπαίδευση – εξειδίκευση περισσότερων υπαλλήλων στην σχολή αυτή παρά το γεγονός ότι αποτελεί υποχρεωτικό όρο στον Κανονισμό Πυρασφάλειας και Διάσωσης Α/Δ.
 
·        Πυρ/κό Κλιμάκιο Θιναλίων 13 άτομα αντί των 18 ατόμων(δύναμη βάρδιας 2 άτομα).
 
 
·        Πυρ/κό Κλιμάκιο Αργυράδων 11 άτομα αντί των 18 ατόμων (δύναμη βάρδιας 2 άτομα).Δύο από αυτούς συνταξιοδοτούνται εντός του τρέχοντος έτους.
 
·        Πυρ/κό Κλιμάκιο Παξών 5 άτομα αντί των 17 ατόμων (δύναμη βάρδιας 2 άτομα).
 
   Συμπληρωματικά αναφέρουμε, ότι η αρχική τοποθέτηση των 18 ατόμων σε κάθε πυροσβεστικό κλιμάκιο είναι εντελώς αυθαίρετη και δεν βασίζεται σε επιχειρησιακά δεδομένα.
 
   Η λογική που επικρατεί θα μπορούσε να αναλυθεί περισσότερο στο παρόν έστω και μακροσκελές κείμενο, αν δεν μιλούσαν τόσο καθαρά οι τακτικές  που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται στα ζητήματα πυρασφαλείας (πυρόσβεση & διάσωση) στον Πυροσβεστικό Σταθμό Αεροδρομίου "Ιωάννης Καποδίστριας".
 
   Είναι τέτοια η σύγχυση, η αδράνεια, αλλά και η σκόπιμη παραπληροφόρηση που δεν διστάζουν να αυτοανακηρύσσονται (με την σύμφωνη γνώμη δυστυχώς και υπηρεσιακών παραγόντων) ορισμένοι πλέον αρμόδιοι υμών στην έκφραση άποψης επί πυροσβεστικών θεμάτων και μάλιστα σε ζητήματα που έχουμε δικαιωθεί στις καταγγελίες μας με τον πιο επίσημο τρόπο .
 
   Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να καθοδηγήσουμε εμείς την ερευνά σας ή και την πρόθεση σας γι' αυτή. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο αλλά και ενδιαφέρον τα όποια συμπεράσματα σας να προκύψουν από τα ντοκουμέντα που επισυνάπτονται και που μιλούν ωμά για την προχειρότητα διαχείρισης ενός τόσο σοβαρού ζητήματος εκ μέρους της πολιτείας αλλά και των λοιπών αρμοδίων και που είναι τα παρακάτω:
α) ένα σύντομο ιστορικό.
 
·      Η χώρα μας αποκτά για πρώτη φορά Νομοθετικό πλαίσιο που οριοθετεί κανόνες στις διαδικασίες ενεργειών που αφορούν την Πυρασφάλεια Αεροδρομίων το    2001.(Δ3/Γ/1995/4130/16-5-2001   ΦΕΚ 669/1-62001)
 
  • Μεταξύ των στοιχείων που εισάγει ο νέος κανονισμός και που αντίστοιχη διάταξη περιλαμβάνεται και στον ICAO, είναι η διαδικασία προσδιορισμού του αριθμού και των προϋποθέσεων καταλληλότητας των πυροσβεστών που επανδρώνουν τον Πυροσβεστικό Σταθμό διαδικασία που σαφώς ανατίθεται στις αρχές του αεροδρομίου.
          § 9 , 10 , 11.
 
  • Ο κανονισμός,   που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης την 1η Ιουνίου   2001 ορίζει μεταξύ άλλων ότι παρέχεται σε όλα τα αεροδρόμια που λειτουργούν την ημερομηνία αυτή τριετής περίοδος προσαρμογής που λήγει την 1-6-2004. § 19.2
 
  •  Μέχρι και την ημερομηνία αυτή καμία πρωτοβουλία δεν λαμβάνει χώρα για τον προσδιορισμό της δύναμης σε επίπεδο αεροδρομίου με ευθύνη του τότε αερολιμενάρχη πλην της μεικτής επιτροπής που προσδιόρισε την δύναμη σε 75 πυροσβέστες (15 περίπου ανά βάρδια). ( η Θέση της επιτροπής διατυπώνεται στο έγγραφο απάντησης  του τότε αρμόδιου υπουργού Χρήστου Βερελή σε ερώτηση του βουλευτή Κέρκυρας Ευτύχη Κοντομάρη)
 
  • Ο κανονισμός όμως περιλαμβάνει στις διατάξεις και τις ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη ως πρωτόλειο εσωτερικό δίκαιο, το περιεχόμενο της 9.2.3. παραγράφου του ICAO που συνιστά στα μέλη του σε περίπτωση διαφοράς με το εσωτερικό τους δίκαιο να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υλοποιήσουν την ανωτέρω σύσταση το συντομότερο εάν δεν είναι δυνατή η ενιαία εφαρμογή την 1-1-2005. Η σύσταση αυτή ορίζει ότι μετά την ημερομηνία αυτή η κατηγορία πυρασφαλείας δεν προσδιορίζεται με βάσει τις διατάξεις της §§3.2 Ελληνικού Κανονισμού και 9.2.3 ICAO) 9.2.2 (700 κινήσεις αεροσκαφών μεγαλύτερης κατηγορίας ) αλλά ΜΟΝΟ με μια άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους που ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία.(
 
  • Στις αρχές του 2004 πολλές αεροπορικές εταιρίες εκ των οποίων οι περισσότερες βρετανικών συμφερόντων, απευθύνουν ερώτημα στην ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την εφαρμογή ή όχι της εν λόγω διάταξης και τις κατηγορίες πυρασφάλειας των ελληνικών αεροδρομίων. ( έγγραφο Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής  Αεροπορίας 17/12/04 με αριθμό Δ3/Γ/50788/11651 προς τα Ελληνικά αεροδρόμια και εταιρίες.)
 
 
  • Οι ελληνικές αρχές εγκλωβίζονται από την πρακτική τους αφού η περίοδος προσαρμογής λήγει την 31-5-2004  και εκδίδουν τροποποίηση τις ισχύουσας με μοναδικό τροποποιητικό σημείο την παράταση του χρόνου προσαρμογής επί δύο έτη ακόμη ορίζοντας σαφώς ότι κατά το ανωτέρω διάστημα θα εφαρμόζεται η §.9.2.2. του ICAO, εκτός του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος που εφαρμόζεται η § 9.2.3. (Τροποποιητική απόφαση Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με αριθμό Δ3/Γ/20758/4325/04 στις 25/5/2004 που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης την 14/6/2004 ΦΕΚ 874 τΒ)
           Παρατήρηση: Η τροποποίηση σαφώς ορίζει ότι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στα θέματα πυρασφάλειας θα ισχύει το παράρτημα 14 του ICAO. Μετά την λήξη της διετίας δηλαδή ισχύει αμετάκλητα πλέον ο Ελληνικός Κανονισμός που είναι δεσμευτικός στην εφαρμογή του αφού δεν αποτελεί σύσταση αλλά Νόμο και  αφετέρου όπως δείχνουν τα γεγονότα της μη χορήγησης εκ νέου παράτασης έχει   εξαντλήσει τον χρόνο ανοχής για προσαρμογή του ICAO.
 
 
  • Ο χρόνος αυτός έληξε την 14-6-2006, ημερομηνία κατά την οποία ο αερολιμένας ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 αφού αποδεδειγμένα χρησιμοποιείται από αεροσκάφη αυτής της κατηγορίας.  
 
 
  • Με βάση τα παραπάνω όφειλαν οι αρχές και η ελληνική πολιτεία να είχε εξασφαλίσει τρείς τουλάχιστον οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων  ανά βάρδια και από τρείς μάχιμους- διασώστες ανά πυροσβεστικό όχημα δηλαδή εννιά όσα και τα ΕΛΑΧΙΣΤΑ οχήματα κατηγορίας 8 & 9 ( §7.2 του Ελληνικού κανονισμού).
 
 
 
Και β) να διατυπώσουμε να ακόλουθα ερωτήματα:    
 
1.      Είναι αποδεκτή από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η μεικτή επιτροπή που συγκροτήθηκε με ευθύνη τους και πραγματοποίησε την αυτοψία επιθεώρηση στο αεροδρόμιο ΙΩΑΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ καταλήγοντας στο πόρισμα-πρόταση α) Για την ανεξαρτητοποίηση του Πυροσβεστικού σε αυτοτελή Υπηρεσία β) σε ενίσχυση του Πυροσβεστικού Προσωπικού σε σύνολο δύναμης του υπολειπόμενου αριθμού Πυροσβεστών στον προβλεπόμενο και καθοριζόμενο από την μεικτή αυτή επιτροπή σε 75 Πυροσβέστες στο σύνολο και 12-15 ανά βάρδια πλέον των  αδειών ,γραφείων κ.λπ.                                                                                                                                  
2.      Εάν τούτο είναι θετικό προς τι επί σειρά ετών και με τις υπηρεσιακές ανάγκες να μεγιστοποιούνται τόσο από την χρήση του αεροδρομίου από μεγαθήρια αεροσκάφη των 450 και πλέον επιβατών (κατηγορία 9) όσο και από το νομικό καθεστώς που καθορίζει σειρά υποχρεώσεων της χώρας μας αντί να αυξάνει ο αριθμός του Πυροσβεστικού προσωπικού μειώνεται; Ποιοί ευθύνονται γι΄ αυτό και ποιοί κατά το λόγο αρμοδιότητας το αποδέχονται αδιαμαρτύρητα και ανενέργητα;
3.      Ποιος ή ποιοι και κατά λόγο αρμοδιότητας υποχρεούνται να τηρήσουν τον κανονισμό Πυρασφάλειας που σημειωτέον και σύμφωνα με την Νομοθεσία από 12-6-2006 είναι στην μέγιστη κατηγορία 9 και να απαιτήσουν το προβλεπόμενο προσωπικό ή να προβούν στην έκδοση ΝΟΤΑΜ ιεραρχικά ενεργώντας προς τούτο και με σκοπό την εναρμόνιση της κατηγορίας πυρασφάλειας σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα και τα όσα προβλέπονται στην προβλεπόμενη Νομοθεσία;
4.      Σε ποια κατηγορία πυρασφαλείας ανήκει εντέλει ο αερολιμένας της Κέρκυρας; Στην κατηγορία 7 όπως αναφέρεται στην έκθεση των υπαλλήλων της ΥΠΑ κυρίας Λίβα και κυρίου Κασιμάτη με ημερομηνία 23/12/2003, ή στην κατηγορία 8 βάσει του υπ’ αριθ.Δ3/Γ/4652/28-5-2002 εγγράφου της ΥΠΑ η τελικά και αυτοδικαίως πλέον στην 9 με βάσει πάλι τα ισχύοντα;
Σημείωση: Στην έκθεση Λίβα - Κασιμάτη επίσης εμφανίζονται και 12 υπάλληλοι
με ειδική εκπαίδευση (δεν υπήρξε ΠΟΤΕ τέτοιος αριθμός εκπαιδευθέντων).
 
    Πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα βρίσκουν τις απαντήσεις τους στο επισυναπτόμενο με αριθ. πρωτ. 09/2-4-2003 συνταχθέν από εμάς – μέσω του τότε προέδρου της Ένωσής μας κου Αναστασίου Κομπολίτη - υπομνήματος-φακέλου μετά από εντολή της τότε Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κυρίας Κανελλοπούλου Αναστασίας κατά τη διάρκεια σύσκεψης όλων των εμπλεκομένων φορέων, γεγονός που από μόνο του καταδεικνύει την επαγγελματικότητα και την επάρκεια και υπευθυνότητα με οποία έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα, αφού είναι πρωτόγνωρη η διαδικασία ανάθεσης από το ανώτερο Πολιτικό Θεσμό της Περιφέρειας σε επαγγελματικό (και ανταγωνιστικό των Διοικήσεων) σωματείο η σύνταξη ενός τέτοιας σοβαρότητας υπομνήματος.
 
      Έκτοτε η Ένωσή μας σε όποια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των αρμοδίων φορέων ή των άμεσα ενδιαφερομένων, αντιμετωπίσθηκε είτε με σκεπτικισμό, είτε με επιφύλαξη ως προς τις προθέσεις της, ακόμα δε πολύ περισσότερο είδε πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να μην αναζητούν την ουσία αλλά να μιλούν για τις συνέπειες στον τουρισμό από την συντήρηση του θέματος και την διατύπωση του αιτήματος για κάλυψη των αναγκών στα πλαίσια της νομιμότητας και των πυροσβεστικών στάνταρς. Μας αγνόησαν και με τον πλέον προκλητικό τρόπο στην προσπάθεια μιας πιο διεξοδικής έρευνας με την συλλογή εγγράφων ( εκκρεμεί ακόμη η απάντηση του Αερολιμενάρχη κυρίου Ζάχου στο υπ’ αριθ. 50 29-11-2006 έγγραφο αίτημά μας για χορήγηση λίστας με τις κινήσεις αεροσκαφών).
 
Ενδεικτική επίσης της πολιτικής βούλησης ως προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης είναι και η απάντηση του ΥΔΤ κυρίου Πολύδωρα, σε σχετική με την υπόθεση αναφορά που κατατέθηκε στην Βουλή από την βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Άντζελα Γκερέκου. Εμμέσως ,πλην σαφώς ο ΥΔΤ αντιλαμβάνεται την παρανομία που συντελείται και μεταθέτει τις ευθύνες στην ΥΠΑ η οποία όπως λέει έχει ενημερωθεί αρμοδίως από την υπηρεσία μας.
 
 
 Φυσικά στην προσπάθεια αυτή δεν είμαστε μόνοι μας. Βρήκαμε αρωγούς στο σύνολό τους έστω και με αλλαγές που καθορίζουν οι πολιτικές σκοπιμότητες, τους δημοσιογράφους και τον ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ του Νομού.
 
Ακόμη και τους απλούς πολίτες για το χαμόγελο συμπαράστασης τους. 
 
 
 
 
 
         Με την κατάθεση σήμερα του παρόντος εγγράφου γνωρίζουμε ότι πολλά από τα παραπάνω θα ξανασυμβούν .
       Η κατάθεση του και η μέσω αυτού ενημέρωσή σας όμως επιβάλλεται πλέον ως μέσο αυτοπροστασίας και μόνο αυτήν την χροιά έχει.
 
 
                                                          Μετά Τιμής
 
Για το Δ. Σ.
 
Ο Πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας
 
 
                        Βασιλάκης Σ. Στυλιανός               Κορίκης Θ. Αναστάσιος
 
 
           
 Συνημμένα :                                                                                                         
1) ΥΠΑ Δ3 Γ 19951 4130 ΦΕΚ 669 τ.Β΄ 1 6 2001 Έγκριση Κανονισμού 
                  Πυρασφαλείας και Διάσωσης Α/Δ
2) Έκθεση πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την κάλυψη του επιπέδου πυρασφαλείας στον 
      ΚΑΚΚ Λίβα- Κασιμάτη.
 
3) Έγγραφο αρμόδιου υπαλλήλου ΥΠΑ όπου διαφαίνονται οι κινήσεις αεροσκαφών το   τρίμηνο αιχμής του έτους 2001 και πρότασή του για αναβάθμιση κατηγορίας .
 
4) Έκθεση – εισήγηση της ΕΥΠΣ για την λειτουργία του πυρ/κου σταθμού ΚΑΚΚ.
 
5) Απάντηση ΥΔΤ Πολύδωρα για τα προβλήματα της ΠΟΥ Κέρκυρας.
 
6) Έγγραφα του ΑΠΣ με θέμα τον Πυρ/κοΣταθμό ΚΑΚΚ.
 
7) Έγγραφα που έχουν κατά καιρούς κατατεθεί από την Ένωσή μας στους αρμόδιους φορείς και τους γνωστοποιούν το πρόβλημα της έλλειψης δύναμης. 
 
8) ΥΠΑ Δ3 Α 2467 490 ΦΕΚ 177 τ Β’ annex 14 τόμος Ι & ΙΙ 19-2-2002
       Λόγω όγκου του έγγραφου (250 σελ.) επισυνάπτεται μόνο σε ηλ. Μορφή
 
9) CD που περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή τα παραπάνω αλλά και άλλα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση και σε βάθος χρόνου.


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση