Ημερομηνία10-06-2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 70ης ΣΕΙΡΑΣ

ΑΓΏΝIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ   
        ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ                                                                                                                                Ιωάννινα 10-6-2007
Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ.Π Ηπείρου
Κοιν:. Μέλη της Ε. Υ.Π.Σ.Π.Η.
Συνάδελφοι,
η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών καταγγέλλει το Υπηρεσιακό Μεταθέσεων Πυρ/μων, Αρχ/οτων και Πυρ/στων και κάθε άλλον ανευθυνουπεύθυνο για τις τακτικές μεταθέσεις που κοινοποιήθηκαν με την νκ* αριθ. 2953 Φ.202.3/3Ϊ-5-2007 Δ/γη Α.Π,Σ.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων σύμφωνα με το υπ' αριθ. 06/2007 πρακτικό του αποφάσισε αναξιοκρατικά και άδικα, καταστρατηγώντας τον κανονισμό μεταθέσεων Π.Δ 170/1996, αναβιώνοντας και ξυπνώντας μνήμες από άλλες εποχές να μεταθέσει στις πόλεις συμφερόντων τους συναδέλφους από την τελευταία σειρά των 540 Πυρ/στων που προσεληφθήκαν για την Π.Δ.ΙΙ.Υ. Αττικής σε αντίθεση με το άρθρο 11Α του Π.Δ.. 170/1996 που προβλέπει όταν οι υπάλληλοι που κατετάγησαν στο Π.Σ. από την 62" σειρά και μετά καθώς και όσοι κατατάσσονται εφεξής μετατίθενται στην πόλη συμφερόντων τους μόνο εφόσον προκύψει σε αυτή πραγματική θέση και ταυτόχρονα έχει προηγηθεί πρόσληψη πυροσβέσεων στην Υπηρεσία αχό την οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Επίσης με την εφαρμογή του άρθρου 11Α που προστέθηκε στο Π.Λ, 170/1996 με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Π Λ. 86/2005 καταλύεται η σειρά αρχαιότητας μεταξύ των σειρών από την 62η και μετά αλλά και σειρά αρχαιότητας μεταξύ των συναδέλφων της ίδιας σειράς δημιουργώντας αίσθημα άνισης μεταχείρισης, αφού μετατίθενται συνάδελφοι νεότεροι σε σειρά και αρχαιότητα από κάποιους άλλους με μόνο κριτήριο την πρόσληψη Πυρ/στων στην Υπηρεσία που υπηρετούν, ανοίγοντας έτσι την πόρτα των πελατειακών σχέσεων.
Συνάδελφοι,
ζητάμε από το Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ,Π. Ηπείρου, να καταγγείλει προς πάσα κατεύθυνση τις
παράνομες μεταθέσεις της τελευταίας σειράς Πυρ/στων καθώς και την κατάλυση της
σειράς αρχαιότητας από την 62η σειρά και μετά και να απαιτήσει από τους αρμόδιους την
άμεση ακύρωση των μεταθέσεων και την τροποποίηση του άρθρου   Μ    του Π Λ
170/1996.
Επίσης να στηρίξει κάθε δικαστική προσφυγή συναδέλφων σχετικά με τις μεταθέσεις, αν και όποτε αυτές προκύψουν.
 
                                                                                                 Από την
                                                                          Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση