Ημερομηνία20-11-2015
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

Διαβάστε την παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. Δυτ. Ελλάδας: www.old.eakp.gr/pdf/lefsis.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση