Ημερομηνία08-08-2015
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΡΕΠΟ

Διαβάστε την παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. Δυτ. Ελλάδας: www.old.eakp.gr/pdf/kophrepo.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση