Ημερομηνία08-07-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ε.Υ.Π.Σ. Ηπείρου: www.old.eakp.gr/pdf/eakphpir.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση