Ημερομηνία01-11-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ε.Υ.Π.Σ. Βορ. Αιγαίου: www.old.eakp.gr/pdf/anakbasin.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση