Ημερομηνία13-10-2014
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε εδώ τα θέματα που προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας: www.old.eakp.gr/pdf/eakp d.e. gia d.s..pdf

Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση