Ημερομηνία:28-07-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση: www.old.eakp.gr/pdf/apothematiko ditiki.pdf 

Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση