Ημερομηνία03-06-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ Π.Υ. & Π.Κ. ΤΩΝ ΠΕΡ/ΡΕΙΩΝ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση