Ημερομηνία13-05-2014
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π.: www.old.eakp.gr/pdf/baelipsipros.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση