Ημερομηνία18-03-2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δείτε το πρόγραμμα επίσκεψης της Ε.Α.Κ.Π. Δυτ. Ελλάδας: www.old.eakp.gr/pdf/anakej.pdf

Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση