Ημερομηνία11-03-2014
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ Ε.Δ.Ε.

Διαβάστε εδώ την καταγγελία: www.old.eakp.gr/pdf/xania1.pdf  www.old.eakp.gr/pdf/xania2.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση