Ημερομηνία12-09-2013
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

Δείτε τις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας: www.old.eakp.gr/pdf/anadiorganditiki.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση