Ημερομηνία:18-10-2006
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΥΠΣ ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣΔιεύθυνση: Εθ. Δωδεκανησίων 44 Τηλ: 22410-23334 / 23333


Τηλ. Προέδρου 6973357822                                                                ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα
Τηλ. Γεν. Γραμματέα 6977509943                                                         ΚΟΙΝ: 1) Πολιτικά Κόμματα και Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου
                                                                                                                                2) Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος 
                                                                                                                                     Αντιστράτηγο Ανδρέα Κόη 
                                                                                                                                 3 ) Νομάρχη Δωδεκανήσου και Τοπική Αυτοδιοίκηση Νομού
                                                                                                                                 4) Δ/τη Π.Δ.Π.Υ Νοτίου Αιγαίου
Αριθμ. Πρώτ.                                                                                                         5) Διοικητές Π.Υ Νομού
Ρόδος 16 / 10 / 2006                                                                                           6) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 
                                                                                                                                7) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Πυρ/κού Σώματος
                                                                                                                                8)Π.Υ και Π/Κ Ν. Δωδεκανήσου (πίν. Ανακοινώσεων)
                                                                                                                                9) Ένωση Αστυνομικών Δωδεκανήσου.
                                                                                                                              10) Μ.Μ.Ε και Τύπο


ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος »


Κύριε Υπουργέ,
Για πρώτη φορά το Πυροσβεστικό Σώμα ονομάζεται επίσημα πλέον Σώμα Ασφάλειας από το 1968 εποχή που η χούντα για τους δικούς της λόγους που είχαν να κάνουν με την τρομοκράτηση του Ελληνικού λαού, ενέταξε το Πυροσβεστικό Σώμα στα Σώματα ασφάλειας αλλά ποτέ δεν τόλμησε ούτε αυτή να το ονομάσει «Σώμα Ασφάλειας», αλλά ότι «υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» όπως αναφέρουν τα σχετικά Διατάγματα.
Σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύριε Υπουργέ η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι Σώμα Ασφάλειας? Στην Ισπανία και την Πορτογαλία η Αστυνομία και η Πυροσβεστική μετά την πτώση των δικτατοριών το 1975 έγιναν Πολιτικές Υπηρεσίες, εδώ γιατί «εκσυγχρονίζετε» το Πυροσβεστικό Σώμα ονομάζοντάς το Σώμα Ασφάλειας προωθώντας την παραπέρα στρατιωτικοποίησή του? .
Με το νέο σχέδιο Νόμου που εισάγετε για ψήφιση στην Βουλή, ορίζετε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα είναι Σώμα Ασφάλειας στο Άρθρο 1 παρ.2 όρος που είχε σιωπηλά καταργηθεί σε όλα τα μέχρι σήμερα διατάγματα.
Με το Άρθρο 3 παρ. 2 καταργείτε τον όρο τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι και εντείνετε την στρατιωτικοποίηση του προσωπικού του Σώματος.
Εντάσσετε την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε υπηρεσία που «συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας της Χώρας και σε καιρό ειρήνης» με το Άρθρο 1 παρ.2 γεγονός που την καθιστά κατασταλτική δύναμη για την επιβολή μέτρων Τάξης σε περίοδο ειρήνης κάτι που με την διάταξη του Π/Δ 397/98 Άρθρο 3 παρ.1 οριζόταν μόνο στην αντιμετώπιση συμβάντων που έχουν σχέση με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος, Διάταγμα το οποίο καταργείτε..
Δίδονται αρμοδιότητες αντιμετώπισης πυρηνικών ραδιολογικών βιολογικών απειλών στο Πυροσβεστικό Σώμα το οποίο δεν διαθέτει την τεχνογνωσία, το επιστημονικό προσωπικό, την ανάλογη εκπαίδευση και τα ανάλογα μέσα για να αντιμετωπίσει τις απειλές αυτές που είναι αρμοδιότητα του Στρατεύματος που έχει σχετική μονάδα αντιμετώπισης τέτοιων απειλών.
Με το Άρθρο 3 παρ.5 εδάφ β ..«καθορίζεται ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις από την εκτέλεση της υπηρεσίας του». Ο χρόνος εργασίας Κύριε Υπουργέ είναι καθορισμένος σε 37,5 ώρες την εβδομάδα, τι άλλο θα καθορίσετε σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από την εκτέλεση της υπηρεσίας μας?.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Κυβέρνησης ως εργοδότης απέναντι στο Πυροσβεστικό προσωπικό?, το πυροσβεστικό προσωπικό δεν έχει καθορισμένο χρόνο εργασίας και ανάπαυσης? Τι σημαίνει ο όρος (Άρθρο 3 παρ.3) «το πυροσβεστικό προσωπικό βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η επέμβασή του»?
Με το Άρθρο 2παρ.3 το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο «των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο, παρέχει συνδρομή σε άλλες χώρες». Εδώ δεν πρόκειται για έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια όπου στέλνεται πάντα η ΕΜΑΚ και προσφέρει βοήθεια, αλλά για καθιέρωση και νομιμοποίηση αποστολής Πυροσβεστών για την εκπλήρωση των «υποχρεώσεων» της Χώρας μας και την «επιβολή του διεθνούς Δικαίου» άρα ανοίγει «παράθυρο» για την μελλοντική αποστολή Πυροσβεστών για κατασβέσεις πυρκαγιών εκεί όπου με την ίδια νομολογία αποστέλλονται στρατεύματα «για τις Διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας»!!.
Οι Πυροσβέστες μόνο ανθρωπιστική βοήθεια μπορούν να προσφέρουν εκεί όπου συμβαίνουν θεομηνίες και καταστροφές και δεν χρειαζόταν να γίνει ξεχωριστό Νομοσχέδιο για αυτό.
Η σχετική διάταξη για τις «υποχρεώσεις την χώρας που απορρέουν από το Διεθνές και το Κοινοτικό Δίκαιο» σημαίνει ότι δεν πρόκειται για έκτατη συνδρομή για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά για για «επιβολή του Διεθνούς Δικαίου» όπως αυτό ορίζεται σήμερα με την αποστολή στρατευμάτων στο Κόσσοβο στο Αφγανιστάν κ.λ.π. Είναι γεγονός ότι οι Πυροσβέστες χρειάζονται επιτακτικά για την προστασία και την καταστολή πυρκαγιών πετρελαιοπηγών και πετρελαιαγωγών στις περιοχές που «έχει επιβληθεί το λεγόμενο Διεθνές Δίκαιο» και είναι πιθανόν για τις «συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας» να ζητηθεί και τέτοιου είδους «συνδρομή» και να αποσταλούν Πυροσβέστες στις εμπόλεμες ζώνες κάτι που με την διάταξη αυτή επιχειρείται να νομιμοποιηθεί.
Γιατί χρειάζεται το Πυροσβεστικό προσωπικό να φέρει οπλισμό κατά την άσκηση των προανακριτικών του καθηκόντων? Πότε χρειάστηκε οι προανακριτικοί Υπάλληλοι να φέρουν οπλισμό και για ποιο λόγο? Γιατί επανακαθορίζεται με τόση σπουδή η οπλοφορία και σχετικά θέματα με αυτήν? .
Ουδέποτε οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι χρειάστηκε στην πράξη να φέρουν οπλισμό μετά την μεταπολίτευση και τα προανακριτικά τους καθήκοντα εκτελούνται κανονικά, η δε επαναφορά τέτοιων διατάξεων πηγαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα στην εποχή της Χούντας και δίνει σε μία πολιτική Υπηρεσία που σκοπό και αποστολή έχει την διάσωση της ζωής και της περιουσίας των Πολιτών από τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, χαρακτηριστικά ενόπλου Σώματος που θα δρα και ως κατασταλτικός μηχανισμός.
Για το προανακριτικό έργο Κύριε Υπουργέ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ στο Πυροσβεστικό Σώμα και η δημιουργία ανάλογου τμήματος σε κάθε Υπηρεσία που θα στελεχώνεται με το σχετικό προσωπικό και θα φέρει σε πέρας το προανακριτικό έργο, δεν χρειάζονται πιστόλια και αυτόματα Κύριε Υπουργέ αλλά ΝΟΜΙΚΟΙ που δεν υπάρχουν, αυτό θα ήταν εκσυγχρονισμός και όχι η οπλοφορία, και η δημιουργία φόβου στους πολίτες με την εμφάνιση των όπλων.
Μήπως όμως Κύριε Υπουργέ η οπλοφορία χρειάζεται στο προσωπικό που θα στέλνεται στο εξωτερικό «στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Χώρας»?? μήπως για αυτό επαναφέρονται οι σχετικές διατάξεις και μήπως για αυτό και η ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης του Πυροσβεστικού Σώματος?.
Στο Άρθρο 7 παρ.4 εδαφ. ε. που αφορά τα Συμβούλια Διαχείρισης Κρίσεων προβλέπεται να καλούνται και ιδιωτικοί φορείς για την «αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών συμβάντων που μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας του κοινωνικού Συνόλου», ποιοι Ιδιωτικοί φορείς θα μπορούν να συμμετάσχουν? και με ποια κριτήρια? Ιδιωτικοί φορείς θα έχουν άποψη και θα την εκφράζουν μέσα σε ένα Συμβούλιο διαχείρισης κρίσεων και όχι για παράδειγμα αντιπρόσωποι του κοινοβουλίου ή φορέων όπως η Α.Δ.Ε.Δ.Υ ή η ΓΕ.Σ.Ε.Ε ?.
Προβλέπεται επίσης το απόρρητο των πρακτικών των Συνεδριάσεων στο σχετικό Συμβούλιο. Θα έχουν Κύριε Υπουργέ πρόσβαση σε απόρρητα σχέδια και οι Ιδιωτικοί φορείς και δεν θα έχουν οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου ή οι εκπρόσωποι των τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Ενώσεων της Χώρας μας? . Μήπως ιδιωτικοί φορείς είναι με άλλα λόγια οι εκπρόσωποι των μεγάλων συμφερόντων και οι μεγαλοεργοδότες που όταν θίγονται τα δικά τους συμφέροντα από τον αγώνα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τους, θα συμμετέχουν στα συμβούλια κρίσεων και θα εκφράζουν άποψη?.
Μήπως τα σχέδιά σας για το Πυροσβεστικό Σώμα με την παραπέρα στρατιωτικοποίησή του είναι και η καταστολή των κινητοποιήσεων των εργαζομένων?.
Κύριε Υπουργέ, Είπατε στη Βουλή ότι αυτό είναι πρόταση των Συνδικαλιστών. ΟΧΙ Κύριε Υπουργέ δεν είναι !
Ποτέ και σε κανένα συνδικαλιστικό όργανο δεν τέθηκε αυτό το Νομοσχέδιο, ποτέ και καμία απόφαση δεν υπάρχει με την σύμφωνη γνώμη των συνδικαλιστικών Ενώσεων για την έγκριση ενός τέτοιου εκτρώματος.
Αν κάποιοι ταυτίζουν τις προσωπικές τους απόψεις με τις απόψεις του συνόλου των Πυροσβεστών και σας τις μεταφέρουν ως τάχα απόψεις του Συνδικαλιστικού μας κινήματος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ΠΟΤΕ δεν τις έχουν θέσει ενώπιον των οργάνων του Συνδικαλιστικού μας κινήματος για έγκριση και ενώπιον των μελών των Ενώσεων και άρα σας προβάλλουν τις προσωπικές τους απόψεις για λόγους που έχουν να κάνουν με το στενό κομματικό τους καθήκον και ουδεμία σχέση έχουν με συλλογική απόφαση για τον εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Όλα έγιναν εν κρυπτώ και παραβύστω για να αιφνιδιαστεί το προσωπικό και να περάσει το Νομοσχέδιο –έκτρωμα που πάει το Πυροσβεστικό Σώμα στο Μεσαίωνα γεγονός που είναι απαράδεκτο και δείχνει ότι υπάρχει μεθόδευση για το όλο ζήτημα..
Κύριε Υπουργέ, ο εκσυγχρονισμός του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η απόκτηση ειδικοτήτων και γνώσης για την αντιμετώπιση των σύγχρονων τεχνολογικών αναγκών. Δεν είναι δυνατόν με την Στρατιωτικοποίηση και τις διαταγές να αντιμετωπιστούν οι τεχνολογικές και οι φυσικές καταστροφές. Με άλλα λόγια δεν είναι δυνατόν π.χ ο ειδικός επιστήμονας να διατάσσεται να εκτελέσει εντολή ανωτέρου του που δεν έχει τις ανάλογες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο του. Δεν μπορεί η επιστήμη να αντιμετωπίζεται με διαταγές. Αυτό ισχύει π.χ για τον Πυροσβέστη - πολιτικό μηχανικό, τον Πυροσβέστη – χημικό, για τον Πυροσβέστη - Νομικό, για τον Πυροσβέστη - οικονομολόγο, για τον εξειδικευμένο – μάχιμο Πυροσβέστη – διασώστη, για τον Πυροσβέστη παραϊατρικό που δεν υπάρχει, για τον Πυροσβέστη εκπαιδευμένο σε πυρκαγιές αεροσκαφών κ.λ.π.
Εκσυγχρονισμός σημαίνει ειδικότητες Κύριε Υπουργέ και όχι διαταγές και ιεραρχία στρατηγών και υποστρατήγων. Οι Πυροσβέστες δεν πρέπει να αμείβονται με βάση κάποιο αξίωμα όπως οι Αξιωματικοί του στρατεύματος, ούτε χρειάζονται διαταγές για να εργάζονται και για να λειτουργήσουν πλέον, αλλά χρειάζονται γνώση, εκπαίδευση, σύγχρονο εξοπλισμό και υλικά για να ανταπεξέλθουν στην διάσωση των πολιτών.
Το Νομοσχέδιο αυτό δεν εκσυγχρονίζει το Πυρ/κό Σώμα αλλά το πάει 40 χρόνια πίσω, επιβάλλει την διαταγή ως υπέρτατη αρχή και όχι τη γνώση και έρχεται να εφαρμοστεί στην σημερινή κοινωνία και στον σημερινό Πυροσβέστη ως ένα μόρφωμα που όμοιό του εφαρμόστηκε πριν 40 χρόνια περίπου από μια Στρατιωτική Δικτατορία, άρα το Νομοσχέδιο είναι αναχρονιστικό και άρα βαθύτατα αντιδραστικό που δεν νοείται να το επιβάλλει μία Δημοκρατική Κυβέρνηση μέσα από τέτοιες διαδικασίες και μεθοδεύσεις,.
Κύριε Υπουργέ, την ύστατη στιγμή, σας καλούμε να αποσύρετε το νομικό αυτό έκτρωμα, να καλέσετε ειδικούς αλλά και το Συνδικαλιστικό μας κίνημα, να προβάλλουν τις απόψεις τους. να πάρετε ως παράδειγμα τις σύγχρονες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των ανεπτυγμένων κρατών και της Ευρώπης για να εκσυγχρονίσετε το Σώμα, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
Το Πυροσβεστικό Σώμα πρέπει να απεγκλωβιστεί από τον βραχνά της στρατιωτικοποίησης που το έχει πάει πίσω και να καθιερωθούν οι ειδικότητες πλέον, και ιεραρχία με βάση ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ πάνω σε κάθε αντικείμενο.
Το Πυροσβεστικό Σώμα να αποκτήσει πολιτική ιεράρχηση και όχι στρατιωτική, όπου η Γνώση και η Πείρα θα έχουν τον πρώτο λόγο και όχι το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» που επιβάλλεται σήμερα και προωθείτε την νομιμοποίησή του.
Η ύπαρξη και διατήρηση της «συντεχνίας» των Στρατηγών των Υποστρατήγων κλπ στο Πυροσβεστικό Σώμα πρέπει επιτέλους να σταματήσει, δεν είναι δυνατόν στην σημερινή κοινωνία να υπάρχει στρατιωτικοποίηση σε μία υπηρεσία που αντικείμενό της είναι η αντιμετώπιση τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών που οι προϊστάμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών και κάτοχοι τίτλων τεχνολογικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
Δεν είναι δυνατόν σήμερα ο Πυροσβέστης να βάζει πλέον μόνο «πλάτη» και ηρωισμό, χρειάζεται και τεράστιος εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης όπου οι επικεφαλής των μάχιμων Πυροσβεστών θα είναι οι έχοντες περισσότερες γνώσεις και εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο της Πυρόσβεσης – Διάσωσης και όχι κάποιοι με ανύπαρκτη μάχιμη εμπειρία και γνώσεις που έχουν τον βαθμό να διατάζουν χωρίς να γνωρίζουν.
Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες η Πυροσβεστική έχει δύο βασικές ειδικότητες αυτήν του Διοικητικού προσωπικού και αυτήν του μαχίμου προσωπικού, αυτήν του Αξιωματικού –μαχίμου και του Αξιωματικού Διοικητικού, το γεγονός αυτό είναι σε γνώση των επιτελείων εδώ και 10ετίες αλλά δεν εισήχθηκε ποτέ ως πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του Σώματος για ευνόητους λόγους που δεν είναι του παρόντος να σας αναπτύξουμε.


Κύριε Υπουργέ,
Θα προσφέρετε τα μέγιστα στην Ελληνική κοινωνία με την απόσυρση αυτού του αναχρονιστικού Νομοσχεδίου με την ταυτόχρονη έναρξη διαλόγου και την συμμετοχή σε αυτόν ειδικών Επιστημόνων, εκπροσώπων των πλέον σύγχρονων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ευρώπης, εκπροσώπων του συνδικαλιστικού μας κινήματος και άλλων επιστημονικών Φορέων όπου οι τελικές προτάσεις να εισαχθούν σε προσχέδιο Νόμου που θα έλθει στη Βουλή για ψήφιση.
Κύριε Υπουργέ, αναδείξατε τον διάλογο, την σεμνότητα και την ταπεινότητα, ως πρωταρχικά στοιχεία του προεκλογικού σας προγράμματος και για αυτό είχατε την έγκριση του Ελληνικού λαού.
Για αυτό λοιπόν σας ζητάμε μέσα από αυτές τις προϋποθέσεις να συμβάλλετε στον εκσυγχρονισμό, τον εκδημοκρατισμό και την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος.

                                                                                                             Με εκτίμηση

                                                                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο


                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                   Καλτσίδης Γεώργιος                                                                Τσάκωνας Χρήστος
Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση