Ημερομηνία08-07-2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΥΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε την ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. Ηπείρου: www.old.eakp.gr/pdf/imerisiadiataksiipiros.pdfΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση