Ημερομηνία:27-03-2012
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΕΥΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΟΜΩΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΗΣΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση