Ημερομηνία16-03-2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19 ΚΑΙ 20 ΜΑΡΤΙΟΥΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση