Ημερομηνία20-09-2006
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΥΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ       
Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ
Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανησίων 44 Τηλ: 22410-23334 / 23333 
 
 Τηλ Προέδρου 6973357822                                                     ΠΡΟΣ:   Το τμήμα Υγιεινής  
  Τηλ Γεν. Γραμματέα    6977509943                                                     της Νομαρχιακής Διοίκησης Δωδεκανήσου      
                                                                                             ΚΟΙΝ: 1) Π.Ο.Ε.ΥΠ.Σ
 Αριθμ. πρωτ. 100                                                                             2) Ενωσεις Υπαλλήλων Πυρ/κού Σώματος
                                                                                                       3) Συναδέλφους
 Ρόδος   20/ Σεπτεμβρίου / 2006 
                                                                                              
 
 
ΘΕΜΑ: «Υγειονομικός έλεγχος εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αεροδρομίου Ρόδου»
 
             Παρακαλούμε όπως προβείτε στον Υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αεροδρομίου Ρόδου και συγκεκριμένα:
1.       Των τουαλετών του Σταθμού
2.       Των λουτήρων του Σταθμού
3.       Των εγκαταστάσεων ενδιαίτησης και διαμονής
4.       Τον περιβάλλοντα χώρο.
 
Σας υποβάλλουμε το αίτημά μας μετά από την παντελή αδιαφορία των αρμοδίων Αρχών να προβούν στην ανακατασκευή των σχετικών εγκαταστάσεων παρά τις κατά καιρούς εκκλήσεις μας διότι η Υγεία των Υπαλλήλων τίθεται σε κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών.
     Επίσης σας γνωρίζουμε:
  •         Ότι στον περιβάλλοντα χώρο κυκλοφορούν τρωκτικά όπως επίσης και εντός του κτηρίου.
  •         Η τοιχοποιία, η οροφή και ο φέρων οργανισμός του κτηρίου είναι διαβρωμένα με αποτέλεσμα με την παραμικρή βροχή το κτήριο να μπάζει νερά και να βραχυκυκλώνει η ηλεκτρική εγκατάσταση καθώς η υγρασία και τα νερά περνούν μέσα από τις σωληνώσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης με κίνδυνο βραχυκυκλώματος και πρόκλησης ατυχήματος σε Συνάδελφο.
  •        Ο φέρων οργανισμός επίσης έχει υποστεί διάβρωση με κίνδυνο κατάρρευσης τμήματος του κτηρίου και καταπλάκωσης του προσωπικού.
Παρακαλούμε στην όσο το δυνατό συντομότερη διενέργεια ελέγχου για ότι αφορά τις αρμοδιότητές σας
    
 
 
Με εκτίμηση
 
Για το Δ.Σ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                                Τσάκωνας Χρήστος                                                      Καλτσίδης Γεώργιος
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση