Ημερομηνία:23-01-2012
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ Π.Υ. ΚΑΙ Π.Κ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση