Ημερομηνία19-09-2006
ΚΟΙΝ/ΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΥΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗ

 
 
 
 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.:                                                                                 ΚΕΡΚΥΡΑ 13/09/2006 
 
                                                                                            
 
 
 
Προς :To Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Νομικό Σύμβουλο.
 
 
Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
 
 
          Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της Διοικητικής Προσφυγής που υπέβαλλε η Ε.Υ.Π.Σ. Κέρκυρας προς την Δ.Π.Υ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και το Αρχηγείο , κατά της υπ.αριθ. πρωτοκόλλου 4137 Φ 105.6 /4-8-2006 Διοικητικής Πράξης της Δ.Π.Υ. Νομού Κερκύρας, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα στον Διοικητή του Σταθμού να ορίζει τους υπαλλήλους σε πρόσθετες υπηρεσίες παρά την θέλησή τους.
 
          Ζητάμε και την δική σας παρέμβαση έτσι ώστε να ακυρωθεί η ανωτέρω πράξη ως μη νόμιμη και να σταματήσει ο ορισμός σε υποχρεωτικές πρόσθετες υπηρεσίες μη επιθυμούντων υπαλλήλων.
 
   
 
 
                                                                                                                                                                  
 
                         Ο                                                                                      Ο
                ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                 
 
 
 
 
      ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΚΟΡΙΚΗΣ  
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση