Ημερομηνία07-09-2006
ΚΑΤΑΓΕΛΕΙΑ ΑΓ.ΠΡΩΤ. ΠΥΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ

                                                   
                                                                                                          Ιωάννινα 01-9-2006
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ                                                                                   
              ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ         
 
                                                                           Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο 
                                                                                 της Ε.Υ.Π.Σ.Π Ηπείρου   
 
                                                                          
                                                                    Κοιν. Τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.   
 
 
 
 
Συνάδελφοι,
εκτιμώντας την κατάσταση που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό έργο και το ωράριο εργασίας μας, παρακαλούμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να αναζητήσετε τους λόγους και τις αιτίες:
·        Της κήρυξης επιφυλακής σε Υπηρεσίες της περιφέρειας με σκοπό την ενίσχυση των Υπηρεσιών του Νομού Λακωνίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην περιοχή του Γυθείου ενώ δεν υπήρχε κήρυξη γενικής επιφυλακής από το Α.Π.Σ.
·        Της παντελούς έλλειψης συμμετοχής, στις συγκεκριμένες πυρκαγιές, του συγκροτημένου πεζοπόρου τμήματος της Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου όταν η υπ. αριθμ.237 Φ.702.15/05-01-2001 δ/γη Α.Π.Σ. αναφέρει ότι σε περιπτώσεις που απαιτείται η κινητοποίηση των πεζοπόρων τμημάτων εκτός των περιφερειών τους, μπορεί να μετακινηθεί ως το 1/3 της συνολικής δύναμης του πεζοπόρου.
·        Της απουσίας από τις μετακινήσεις για τις παραπάνω πυρκαγιές συναδέλφων που εκτελούν υπηρεσία στα γραφεία, κυρίως στο Νομό Ιωαννίνων, σε αντίθεση με ότι προβλέπεται σε κατάσταση επιφυλακής, όπου και πλήρωμα οχημάτων ορίζονται και συμμετέχουν σε πεζοπόρα τμήματα που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες τους.
 
Συνημμένα σας υποβάλουμε την από 12-6-2000 γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με θέμα την επιφυλακή.
 
 
          
                                                                                    Από την
                                                          Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών
                                                    


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση