Ημερομηνία07-09-2006
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓ.ΠΡΩΤ. ΠΥΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ

 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
           ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ                                             Ιωάννινα 13-6-2006
 
 
                                                                             Προς: το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                                        Της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
                                                                             Κοιν. Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.
 
 
 
 
Συνάδελφοι,
ως μέλη της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας Πυροσβεστών με αφορμή το γεγονός ότι έχουμε γίνει αποδέκτες αρκετών παραπόνων, συναδέλφων της Περιφέρειάς μας, για το φαινόμενο των πολλαπλών αναίτιων κλήσεων επιφυλακής και σε συνάρτηση με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου σας καλούμε να πάρετε θέση προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες καταστάσεις.
 
Η επιφυλακή του πυροσβεστικού προσωπικού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 210/92 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) καθώς και από την υπ’ αριθμ. 20185 Φ. 105.9 / 04-6-1999 διαταγή Α.Π.Σ.
Από τις παραπάνω διατάξεις απορρέουν τα εξής:
 
Ø      Επιφυλακή καλείται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από συμβάν το οποίο είναι πέραν της δυνατότητας της υπηρεσίας με τις υπάρχουσες δυνάμεις να το αντιμετωπίσει.
Ø      Επιφυλακή καλείται για την αντιμετώπιση συμβάντος που υφίσταται και για να επανδρωθούν τα οχήματα που θα ενισχύσουν το συμβάν με πρόσθετες δυνάμεις, εφόσον έχει εκτιμηθεί ότι αυτό απαιτείται.
Ø      Επιφυλακή δεν καλείται για κάλυψη ενδεχόμενου συμβάντος που θα προκύψει σε ανύποπτο χρόνο.
Ø      Επιφυλακή δεν καλείται για να ενισχυθεί, ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή του 1ου σταδίου, η παραμένουσα δύναμη στην υπηρεσία αλλά η δύναμη που επεμβαίνει στο συμβάν. 
Η έλλειψη δύναμης είναι υπαρκτή πραγματικότητα κάτι που γνωρίζει πολύ καλά η πολιτεία και είναι αποκλειστική της αρμοδιότητα να δώσει λύση με τις ανάλογες προσλήψεις.
Με την επίκληση της επιφυλακής δεν μπορεί να καλύπτονται μόνιμες ελλείψεις του Σώματος.
Σας καλούμε σα Διοικητικό Συμβούλιο να προστατέψετε τα συμφέροντα των μελών της Ένωσής μας και να συμβάλλετε στην εδραίωση ενός εργασιακού κλίματος που θα σέβεται και θα διαφυλάττει τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων.
 
 
                                                                                    Από την
                                                              Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση