Ημερομηνία:07-09-2006
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΑΓΩΝ ΠΡΩΤ. ΠΥΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ

 
 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ                                            Ιωάννινα 04-5-2006
              ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
 
 
                                                                                      Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                                                της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
 
                                                                                      Κοιν: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.
 
 
 
Συνάδελφοι,
με αφορμή την υπ΄ αριθμ. 17324 Φ. 702.15/10-4-2006 Δ/γη Α.Π.Σ. για την φετινή οργάνωση των πεζοπόρων τμημάτων, και με δεδομένο ότι οι επιλογές για την επάνδρωσή τους τα προηγούμενα χρόνια προκαλούσαν τη δυσαρέσκεια και τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων, σας καταθέτουμε την άποψή μας σχετικά με την επιλογή των ατόμων.
 Μοναδικό κριτήριο επιλογής των ατόμων, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο πεζοπόρο τμήμα, πρέπει να είναι ο Κανονισμός Μεταθέσεων.
Όταν βασικό κριτήριο επιλογής είναι η εμπειρία, δεν μπορεί να επιλεγεί κάποιος που στο παρελθόν δεν έχει πάει στο πεζοπόρο τμήμα, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν συνεχώς τα ίδια άτομα.
Από την άλλη μεριά όλοι σχεδόν οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν κατά καιρούς συμμετάσχει σε πεζοπόρο τμήμα των Υπηρεσιών τους.
Αν προσθέσουμε ότι οι συνάδελφοι που επανδρώνουν το πεζοπόρο τμήμα αμείβονται με την αντίστοιχη αποζημίωση, το γεγονός αυτό ενισχύει τη άποψη ότι δεν μπορούν συνέχεια οι ίδιοι να απολαμβάνουν της χρηματικής αποζημίωσης της απόσπασης και να μη δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους να καλυτερεύσουν την οικονομική τους κατάσταση.
Αντίθετα όμως, αν δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι να αποσπαστούν, τότε θα εφαρμοζόταν ο Κανονισμός Μεταθέσεων.
Για να υπάρχει λοιπόν, ανάμεσα στους συναδέλφους αίσθημα δικαιοσύνης, ζητάμε να προωθήσετε την πρότασή μας και να πιέσετε προς κάθε κατεύθυνση ώστε φέτος οι επιλογές να γίνουν με πιο αξιοκρατικά κριτήρια.
 
 
 
                                                                                           Από την
                                                                    Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών   


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση