Ημερομηνία31-08-2011
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΤΗΣ 25Ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση