Ημερομηνία11-08-2011
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση