Ημερομηνία20-11-2006
AITHMATA ΕΥΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 
ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 506/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ       
Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΕΔΡΑ ΡΟΔΟΣ
Διεύθυνση: Εθ. Δωδεκανησίων 44 Τηλ: 22410-23334 / 23333 

  
 
 
 
 
 
  Τηλ. Προέδρου 6973357822                       ΠΡΟΣ:   Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ Βύρωνα Πολύδωρα
 Τηλ. Γεν. Γραμματέα 6977509943            ΚΟΙΝ:     1) Υπουργό μεταφορών και επικοινωνιών κ.Λιάπη                                                                             2)   Υπουργό Αιγαίου κ. Αριστοτέλη Παυλίδη
                                                                            3) Πολιτικά Κόμματα και Βουλευτές Νομού 
                                                                              4)Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                             5) Νομάρχη Δωδεκανήσου και  Τοπική  Αυτοδιοίκηση                                                                         
Αριθμ. Πρώτ.  80                                                     6) Αερολιμενάρχη Α/Δ Ρόδου και Α/Δ Κω                                                                               
                                                                               7)Δ/τη Π.Δ.Π.Υ Νοτίου Αιγαίου
                                                                               8)Διοικητές Π.Υ Νομού
 Ρόδος   21 / 08 / 2006                                             9) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
                                                                             10) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Πυρ/κού Σώματος
                                                                              11)Π.Υ και Π/Κ Ν. Δωδεκανήσου (πίν. Ανακοινώσεων)
                                                                             12) Ένωση Αστυνομικών Δωδεκανήσου.
                                                                                                                           
 
ΘΕΜΑ: « Απάντηση στις θέσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης σχετικά με τα προβλήματα μας»
ΣΧΕΤ: 1). Η αριθ. Πρωτ. 7017/4/6210 / 23 Ιουνίου-2006 «αιτήματα πυροσβεστικού προσωπικού νομού Δωδεκανήσου»
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: α) Πίνακας 1,   β) καταστάσεις υπηρετούντων στις Π.Υ και Π/Κ της Δωδεκανήσου
 
Κύριε Υπουργέ,
                Στην απάντηση που μας δώσατε με την παραπάνω σχετική υποστηρίζετε ότι οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στην Δωδεκάνησο «έχουν στελεχωθεί με το αναγκαίο προσωπικό το οποίο «υπερβαίνει κατά 10 άτομα την οργανική του Δύναμη»!. Με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σας κύριε Υπουργέ σας ενημερώνουμε ότι η υπηρετούσα δύναμη υπολείπεται κατά 47 άτομα της οργανικής.
Από την απάντηση του Αρχηγού του Πυρ/κού Σώματος προς εμάς (υπ. Αρίθμ. 25156 Φ.105.6/9-7-06 «απάντηση σε αιτήματα Πυροσβεστικών υπαλλήλων» η οργανική δύναμη των υπηρεσιών της Δωδεκανήσου είναι 219 άτομα συμπεριλαμβανόμενης και της οργανικής δύναμης των Κλιμακίων Καρπάθου (17 άτομα) και Λίνδου (17 άτομα), η οποία ΠΕΡΙΕΡΓΩΣ δεν αναγράφεται στο σχετικό πίνακα στην στήλη «οργανική δύναμη»
                Όσον δε αφορά την υπηρετούσα δύναμη συνολικά στη Δωδεκάνησο που προκύπτει από τις καταστάσεις των υπηρετούντων σε κάθε Υπηρεσία και κλιμάκιο, τις οποίες σας επισυνάπτουμε, αυτή είναι 166 άτομα + 6 αποσπασμένους από άλλες Υπηρεσίες σύνολο 172 άτομα. Άρα η διαφορά οργανικής-υπηρετούσας δύναμης είναι 219-172 = 47 άτομα  
Στην μάχιμη δύναμη όμως που κατανέμεται στις βάρδιες εργάζονται μόνο 131 άτομα σε όλη τη Δωδεκάνησο δηλαδή το 40% της οργανικής δύναμης και το 24% της υπηρετούσας είναι εκτός βάρδιας. Τα άτομα αυτά είναι είτε ασθενείς σε μόνιμη διαθεσιμότητα (2), σε υπηρεσία γραφείου λόγω ασθενείας (2), σε αποσπάσεις μόνιμα εκτός Δωδεκανήσου (4), και σε άδεια μητρότητας (1), σύνολο 9 (στήλη 10 πίνακα 1), καθώς επίσης και 32 άτομα που εκτελούν διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στα γραφεία (στήλη 13 πίνακα 1) οριζόμενα πρωινό 8ωρο για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες στον διοικητικό τομέα. Άρα συνολικά 41 άτομα είναι εκτός βάρδιας. Σας επισυνάπτουμε σχετικό πίνακα 1 με όλα τα στοιχεία καθώς και τις καταστάσεις των υπηρετούντων σε κάθε υπηρεσία της Δωδεκανήσου για λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας.
Κύριε Υπουργέ,
Στην απάντησή σας αλλά και σε αυτήν του Αρχηγού του Πυρ/κού Σώματος δεν αναφέρεστε στα αεροδρόμια της Ρόδου και της Κω παρά το ότι στο υπ’ αρίθμ. 31/ 12-5-2006 έγγραφό μας αλλά και στην επερώτηση του Βουλευτή κ. Φώτη Κουβέλη αναφέρεται σαφώς ότι η βάρδιες των Αεροδρομίων αυτών αποτελούνται από 4 - 5 πυροσβέστες κάτι που αντίκειται στους κανονισμούς του ICAO με συνέπεια να καθίσταται ΑΔΥΝΑΤΗ η διάσωση ατόμων σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος,. Άρα η παρουσία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στα Αεροδρόμια αυτά είναι για τυπικούς λόγους πλέον .
Κύριε Υπουργέ, επειδή η πρώτη και κύρια αποστολή μας ως Πυροσβέστες είναι η ΔΙΑΣΩΣΗ της ζωής των πολιτών, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε το γεγονός αυτό και να απαιτήσουμε την πλήρη επάνδρωση των υπηρεσιών των αεροδρομίων της Δωδεκανήσου σύμφωνα με τους κανονισμούς του ICAO ώστε ο σκοπός για τον οποίο υπηρετούμε σε αυτές τις Υπηρεσίες να μπορεί να πραγματοποιηθεί.
 Επίσης είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε το προσωπικό που υπηρετεί στα αεροδρόμια να μην αποτελέσει το εξιλαστήριο θύμα αυτής της κατάστασης και σύρεται σε δικαστικές διαμάχες που είναι σίγουρο ότι θα ξεσπάσουν μετά από τυχόν αεροπορικό ατύχημα – όπως συνέβη στο παρελθόν - με αποτέλεσμα την οικονομική και προσωπική του κατάρρευση και καταστροφή για κάτι που δεν ευθύνεται. Υπεύθυνοι δεν είναι οι Πυροσβέστες για την τραγική έλλειψη προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής στα Αεροδρόμια της Ρόδου και της Κω ούτε θα φορτωθούν οι Πυροσβέστες τα αποτελέσματα μιας πολιτικής.
Κύριε Υπουργέ, απαντάτε ότι είναι στις προτεραιότητες σας η καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Πυροσβεστικών υπηρεσιών, η βελτίωση της οικονομικής θέσης και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού με την τήρηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης. Τίποτα όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί όπως είχατε υποσχεθεί ως αντιπολίτευση και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κατάσταση θα αλλάξει προς το καλύτερο, απλά συνεχίζεται η ίδια κατάσταση με χειροτέρευση όλων των παραπάνω όρων που προβάλλετε ενώ ακόμα και οι ελάχιστες δεσμεύσεις σας ως Κυβέρνηση δεν τηρήθηκαν, συγκεκριμένα:
1.        Μέχρι σήμερα δεν έχετε προβεί σε προσλήψεις παρά τις 3686 κενές οργανικές θέσεις που ήδη έχουν ξεπεράσει το 29% της δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και η σχεδιαζόμενη πρόσληψη για της υπηρεσίες μόνο της Αττικής στο τέλος του 2006 και αρχές του 2007 θα καλύψει μόνο ένα μικρό μέρος από τις μαζικές αποστρατείες μέσα στο 2007 λόγω εφαρμογής του Ν.3029/2002, όπου προβλέπεται να αδειάσουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
2.       Δεν προβήκατε στην ψήφιση Προεδρικού Διατάγματος για τη υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού.
3.       Δεν αναγνωρίσατε το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό εντάσσοντας το στα σχετικά επαγγέλματα.
4.       Δεν αμείβετε τις υπερωρίες και την νυχτερινή εργασία, όπως είχατε υποσχεθεί χορηγώντας όλα τα νυχτερινά και ούτε προωθήσατε το αίτημά μας για αμοιβή της νυχτερινής εργασίας και των υπερωριών όπως προβλέπει το εργατικό Δίκαιο.
5.       Δεν αναγνωρίζετε την υπηρεσία μας σε παραμεθόριες περιοχές όπως σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους 
6.       Επαναφέρετε το πενθήμερο στην προ του 1981 κατάσταση και μιλάτε για «αναπαύσεις» που «τυχόν» δεν χορηγούνται για την «κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών» λογική που επικρατούσε πριν την καθιέρωση του πενθημέρου - πριν δηλαδή το 1981- δίνοντας το «πράσινο φως σε αυθαιρεσίες για να καλυφθούν τα οργανικά κενά που δημιουργούνται από την απουσία προσλήψεων λόγω περικοπών των κονδυλίων για τις κοινωνικές δαπάνες όπως είναι η Πυρασφάλεια και η προστασία του πληθυσμού από τις φυσικές καταστροφές. Το πενθήμερο είναι κατάκτηση των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα και η αυστηρή τήρησή του αποτελεί ένδειξη σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος από την κάθε Κυβέρνηση.
7.       Αφήσατε τον μισθό του Πυροσβέστη στα 586 € παρά την υπόσχεσή της Κυβέρνησης (Πρωθυπουργός) για αύξηση στα 860 του μισθού του Ανθ/γού.
8.       Οι αντιασφαλιστικοί Νόμοι συνεχίζουν να υφίστανται και δεν υπάρχει πλέον καμία δέσμευσή σας ότι θα καταργηθούν. 
9.       Το εισόδημά μας διαρκώς μειώνεται με τις συνεχείς αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στις υπηρεσίες, οι παροχές που δεν είναι άλλο παρά επιστροφή μέρους της παραγόμενης από τους εργαζόμενους υπεραξίας και πληρώνονται αδρά από τους Πυροσβέστες και ιδιαίτερα στις περιοχές μας λόγω του τουριστικού περιβάλλοντος. Η παιδεία η υγεία, γίνονται δυσβάστακτα βάρη στις πλάτες των Πυροσβεστών καθώς η εμπορευματοποίησή τους συνεχίζεται, η κατοικία είναι πανάκριβο είδος και ο μισθός του Πυροσβέστη εξανεμίζεται. 
 Αυτά είναι ενδεικτικά τα κυριότερα αιτήματα του προσωπικού τα οποία δεν έχουν επιλυθεί και για τα οποία η Κυβέρνηση δεν παίρνει πλέον καμία θέση αλλά σχεδιάζει στην αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα έχει υλοποιηθεί η είσοδος των ιδιωτών στο Π.Σ με αρχή την Αεροπυρόσβεση, την ανάληψη των πυροσβεστικών εγκαταστάσεων, την πρόβλεψη κατάργησης των Πυροσβεστικών κλιμακίων και την μεταφορά τους στους Δήμους, την όλο και περισσότερη χρησιμοποίηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης για κάλυψη των τεράστιων αναγκών της δασοπροστασίας ενώ χρειάζεται μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Το πυροσβεστικό Σώμα συρρικνώνεται με το σκεπτικό της μείωσης του εργατικού κόστους. Είναι δυνατόν κύριε Υπουργέ η διάσωση της ζωής και της περιουσίας των πολιτών να μετριέται ως κόστος και ως κέρδος για κάποιους ή ως πρόσθετη φορολογία στους πολίτες από τους Δήμους για να έχουν πυροπροστασία?
Σχετικά με τη Δωδεκάνησο κύριε Υπουργέ διερωτόμαστε:
Τι θα προλάβει να κάνει το οποιοδήποτε πεζοπόρο τμήμα της Ε.Μ.Α.Κ, όπως μας απαντάτε ότι θα σταλεί για ενίσχυση π.χ σε πιθανό Αεροπορικό ατύχημα που η επέμβαση χρειάζεται να είναι άμεση? η σε πυρκαγιά σε αστική περιοχή στη Ρόδο ή την Κω που χρειάζεται άμεση επέμβαση ισχυρών δυνάμεων?. Η Δωδεκάνησος δεν είναι μόνο δάση αλλά και η μεγαλύτερη τουριστική περιοχή της Χώρας με τεράστιες ανάγκες στην κάλυψη αστικών συμβάντων.
                Η Δωδεκάνησος Κύριε Υπουργέ πρέπει να καταστεί αυτάρκης σε πυροπροστασία και για Εθνικούς λόγους γιατί όπως αναφέρουμε στο συγκεκριμένο έγγραφό μας δεν είναι μία περιοχή όπου όμορες Υπηρεσίες θα προστρέξουν οδικώς σε ενίσχυση με δεκάδες οχήματα και προσωπικό. Η Δωδεκάνησος επίσης είναι ο τόπος διακοπών εκατοντάδων χιλιάδων ξένων επισκεπτών της Χώρας μας και η αντιπροσωπευτικότερη ίσως περιοχή της τουριστικής της ισχύος, για αυτό είναι αδιανόητη η εγκατάλειψή της όσον αφορά την πυροπροστασία και την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών της, διότι πιθανή καταστροφή θα αποτελέσει σοβαρότατο πλήγμα στην τουριστική μας ανάπτυξη, για αυτό και επείγει η άμεση προτεραιότητα στην ενίσχυσή και εκσυγχρονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων και υποδομών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της περιοχής μας.
                 
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
                                        Καλτσίδης Γεώργιος                                                                  Τσάκωνας Χρήστος
 
 
 

 Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση